Etisk handel Norge og Global Compact Norge

Aktsomhetsvurderinger – veien til en mer bærekraftig bedrift. Lunsj-webinar.

icon calendar 20.08.20 icon separator 20.08.2020 icon clock11.15 icon separator 12.45 icon calendarWebinar. Info blir sendt til påmeldte i forkant av arrangementet.

Hva skal til for at din virksomhet skal unngå bærekraftsvasking og bli ordentlig bærekraftig? Hvordan kan bedriften du jobber i møte lovkrav og markedsforventninger som stilles på bærekraftsområdet?

Aktsomhetsvurderinger er et pedagogisk verktøy som viser deg trinn for trinn hvordan du kan kartlegge og forebygge risiko, samt håndtere potensielle negative konsekvenser for din virksomhets påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Men hva betyr egentlig dette i praksis?

Dette webinaret gir deg en introduksjon til hva aktsomhetsvurderinger er, med praktiske eksempler på hvordan norske bedrifter bruker aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i sine leverandørkjeder.

 

Kl 11.15 -11.30 Innledning ved Heidi Furustøl daglig leder Etisk handel Norge og Kim Gabrielli Direktør Global Compact Norge

11.30-12.45 Intro til aktsomhetsvurderinger ved seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan

 


Kursholder

Heidi Furustøl daglig leder Etisk handel Norge og Kim Gabrielli Direktør Global Compact Norge og seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan.

Etisk handel Norge