Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger trinn 6 – Gjenoppretting

icon calendar 02.12.20 icon separator 02.12.2020 icon clock12.00 icon separator 15.00 icon calendarDigitalt kurs

Hvordan håndtere skade på mennesker eller miljø i egne leverandørkjeder? Hva innebærer det å rette opp en skade i praksis? Og ikke minst, hvilket ansvar har din virksomhet knyttet til gjenoppretting av forhold hos leverandører og produsenter?

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

 

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Gjenoppretting er et vanskelig og uklart område for mange virksomheter, med mye usikkerhet rundt hva man faktisk har ansvar for – og ikke. Dette webinaret gir deg en innføring i hva gjenoppretting innebærer i ulike situasjoner. Vi ser på hvilket ansvar norske virksomhet har for gjenoppretting av forhold i leverandørkjeden, og hva du kan gjøre for å følge opp at eventuell gjenoppretting faktisk fungerer etter hensikten. Du vil også få høre et praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem. (link til andre webinarer under). Mellom kursdatoene blir det satt opp grupper etter bransjetilhørighet som får oppfølging fra Etisk handel Norges rådgivere for å kunne implementere kursinnholdet i egen virksomhet og egne systemer for risikohåndtering (kun for medlemmer).

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt på Aktsomhetsvurderinger modul 1, 2, 3 og 4.

Forberedelse og gjennomføring:

Som et minimum gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden. Du får mest ut av webinaret om du har begynt å få oversikt og prioritere risikoen i egne leverandørkjeder.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 250 kr, ikke-medlemmer 1500kr.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

 

Kursholder

Seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan