Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger trinn 4 og 5 – Overvåke og Rapportere

icon calendar 27.05.21 icon separator 27.05.2021 icon clock12.00 icon separator 14.00 icon calendarDigitalt kurs

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for − eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø − og tiltak knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette digitale kurset går i dybden på hvordan overvåke og rapportere om dette arbeidet. Sammen med interne handlingsplaner danner Etisk handel Norges rapporteringsmal og verktøy for egenvurdering grunnlaget for arbeidet med overvåking og rapportering.

Dette kurset er en del av en kursrekke på alle de seks trinnene av Aktsomhetsvurderingsprosessen.

Målgruppe:
Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse.

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt på Aktsomhetsvurderinger trinn 1, 2, 3 og 6.

Forberedelse og gjennomføring:

Som et minimum gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden. Du får mest ut av webinaret om du har begynt å få oversikt og prioritere risikoen i egne leverandørkjeder.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 500 kr, ikke-medlemmer 3000kr.

Påmeldingen er bindende.

Kursholder

Reidun Blehr Lånkan