Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger trinn 2 – Kartlegge og prioritere risiko land/sektor/råvare

icon calendar 23.09.20 icon separator 23.09.2020 icon clock12.00 icon separator 15.00 icon calendarDigital kurs

Hvordan få oversikt over risikoen i egne leverandørkjeder? Hvilke kilder bør du starte med, og hvilke interessenter bør involveres på veien? Og ikke minst – hvilke risikoområder bør prioriteres? 

Målgruppe:

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for oppfølging av bærekraft/etisk handel, men er også relevant for de som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med bærekraft/etisk handel og oppfølging av leverandørkjeden.

Innhold og læringsmål:

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for, eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette digitale kurset hjelper deg i gang med risikokartlegging på land, bransje og råvarer, med fokus på kildebruk og interessentinvolvering for å få på plass en grunnleggende oversikt over risiko i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger. Du får konkrete tips og råd om prioritering av risiko for videre kartlegging og oppfølging, og praktisk eksempel fra medlemmer av Etisk handel Norge som jobber godt på dette området.

Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Dette kurset er en del av en kursrekke på fem. (link til andre webinarer under). Mellom kursdatoene blir det satt opp grupper etter bransjetilhørighet som får oppfølging fra Etisk handel Norges rådgivere for å kunne implementere kursinnholdet i egen virksomhet og egne systemer for risikohåndtering (kun for medlemmer).

Forkunnskaper:

Du bør ha deltatt på Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring, eller tilsvarende, samt Aktsomhetsvurderinger modul 1.

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar/bærekraft/etisk handel, med særlig fokus på virksomhetens kartlegging av risiko i leverandørkjeden.

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Medlemmer 250 kr, ikke-medlemmer 1500kr.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Kursholder

Seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan, Etisk handel Norge