Aktsomhetsvurdering trinn 4 og 5: Overvåke og rapportere - Etisk Handel
Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurdering trinn 4 og 5: Overvåke og rapportere

icon calendar 24.11.22 icon separator 24.11.2022 icon clock10.00 icon separator 15.00 icon calendarFysisk kurs med mulighet for digital deltakelse icon calendarHausmanns gate 19, 0182 Oslo

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for − eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø − og tiltak knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Dette kurset går i dybden på hvordan overvåke fremdrift i eget arbeid og effekt av tiltak, samt rapportere/redegjøre for arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norges rapporteringsmal og verktøy for egenvurdering kan danne grunnlaget for arbeidet med overvåking og rapportering, og har som mål å gjøre det enklere å levere på krav og forventninger fra kunder, offentlige oppdragsgivere, myndigheter, sivilsamfunn, investorer, eiere og ansatte.

Fra kl. 10 til kl. 13 går vi gjennom trinn 4 og 5 i aktsomhetsvurderingen, rapporteringsmalen, og indikatorer for fremdrift. Fra kl. 13 til kl. 15 blir det praktisk veiledning fra rådgiver i Etisk handel Norge knyttet til spørsmål medlemmer måtte ha rundt rapporteringen.

Målgruppe:
Bedrifter, stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med overvåking og rapportering. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse.

Forkunnskaper:
Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i den nye rapporteringsmalen, og gjerne begynt å fylle ut.

Kursavgift og vilkår for påmelding:
Gratis. Kun for medlemmer av Etisk handel Norge.

 

Kursholder

Seniorrådgiver Ole Henning Sommerfelt