NHO. LO, Etisk handel Norge m.fl.

Å handle med Kina i en krevende tid

icon calendar 09.06.21 icon separator 09.06.2021 icon clock08.30 icon separator 11.00 icon calendarWebinar

To like kurs på to ulike datoer. Velg dato etter når det passer deg.

Kurs 1: 20 mai kl 08.30 – 11.00
Kurs 2: 9. juni kl 08.30 – 11.00
Sted: Digitalt
Pris: NOK 2000,- per deltager

Påmelding på NHOs nettside.

Delta på kurs om hvordan opptre ansvarlig i det kinesiske markedet! NHO og LO inviterer. Våre seniorrådgivere i Etisk handel Norge bidrar med foredrag.
Kinas voksende marked og rivende teknologiutvikling gir store muligheter for norske bedrifter. Samtidig er det viktig å være klar over utfordringene. I kjølvannet av pandemien og med økende geopolitiske spenninger står mange i krevende dilemmaer.

Bedriftene har et ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av virksomheten, både i egen bedrift, hos leverandører og i verdikjeder. Bedriftene forventes å etterleve blant annet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Hvilke aktsomhetsvurderinger bør norske bedrifter gjøre i sin internasjonale virksomhet, og hvilke dilemmaer og utfordringer står man overfor i krevende markeder?

NHO og LO ønsker, i samarbeid med The Governance Group ved Kinaekspert Henning Kristoffersen, å gi deg en innføring i hvordan din bedrift kan drive ansvarlig handel og næringsvirksomhet i Kina – et verdens mest dynamiske markeder. Kurset adresserer de utfordringene norske selskaper erfarer i handelen med Kina, og tar for seg generelle temaer når det gjelder ansvarlig næringsliv.

Kurset legger opp til erfaringsdeling, og det vil blant annet være innledninger fra følgende bidragsytere:
Tore Myhre, avdelingsdirektør, NHO
Kristel Tonstad, fagdirektør, OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
Chen Wei, spesialrådgiver, LO
Reidun Blehr Lånkan og Simen Høy Dypvik, seniorrådgivere, Etisk handel Norge
Henning Kristoffersen, spesialrådgiver, The Governance Group

Hvem kan delta?
Norske bedrifter som har virksomhet i Kina, handler med Kina, eller som har ambisjoner om å gå inn i det kinesiske markedet. Kurset egner seg både for ledere og kolleger som befinner seg i hjemme i Norge eller i Kina. Kurset er på norsk.
Begrenset antall plasser.

Hva sitter du igjen med etter kurset?
Oppdatert innsikt om politiske og handelsmessige dilemmaer for norsk næringsliv.
Utvidet forståelse når det gjelder kinesisk politisk utvikling og forretningskultur.
Kjennskap til internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og hvordan disse etterleves
Bistand til å håndtere de utfordringer og dilemmaer som følger av å satse i det kinesiske markedet.

Om du har spørsmål omkring det faglige innholdet og om dette er noe din bedrift kan delta på, ta kontakt med Henning Kristoffersen: henning@thegovgroup.org

Kursholder