Kontakt oss

Etisk handel Norge

Workshop: Rapportering for bedrifter

Aktsomhetsvurderinger er en systematisk tilnærming til risikostyring som hjelper bedrifter å kartlegge, håndtere og gjøre rede for risiko for − eller faktiske, negative konsekvenser for mennesker, samfunn eller miljø − og tiltak knyttet til egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Dette kurset går i dybden på hvordan bedrifter kan overvåke fremdrift i eget arbeid og effekt av tiltak, samt rapportere/redegjøre for arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Etisk handel Norges rapporteringsmal og verktøy for egenvurdering kan danne grunnlaget for arbeidet med overvåking og rapportering, og har som mål å gjøre det enklere å levere på krav og forventninger fra kunder, offentlige oppdragsgivere, myndigheter, sivilsamfunn, investorer, eiere og ansatte. 

Vi vil på dette kurset gå gjennom trinn 4 og 5 i aktsomhetsvurderingen, rapporteringsmalen til Etisk handel Norge, og indikatorer for fremdrift. Det blir også praktisk veiledning fra rådgiver i Etisk handel Norge knyttet til spørsmål medlemmer måtte ha rundt rapporteringen. 

Målgruppe 

Bedrifter, stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med overvåking og rapportering. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse. 

Forkunnskaper og forberedelser

Det kreves ingen forkunnskaper, men for å få mest mulig ut av workshopen bør du ha satt deg inn i rapporteringsmalen, og gjerne begynt å fylle den ut.

Kursavgift og vilkår for påmelding 

Gratis. Kun for medlemmer av Etisk handel Norge. 

Oppmøtested: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo. Vi anbefaler fysisk oppmøte, men det er også mulig å delta digitalt, men hensyn til de som har lang reisevei.  

Kursholdere

Ole Henning Sommerfelt

Seniorrådgiver