Kontakt oss

Etisk handel Norge

Medlemsforum avskogingsfrie leverandørkjeder: Soya

Lettelse av GMO krav og økt krav til sporbarhet

Forordningen om avskogingsfrie leverandørkjeder forventes formelt godkjent av Europarådet i juni. En viktig del av forordningen er krav om full sporbarhet i hele verdikjeden. Parallelt foregår det politiske diskusjoner og prosesser i EU rundt lettelser i krav til bruk av genmodifisering (GMO) i ulike former. Vi inviterer til et medlemsforum der vi ser nærmere på diskusjonene som foregår både i EU og Norge knyttet til lettelser av GMO-krav samt hva dette kan bety for norske aktører generelt og sporbarhet av soya spesielt. 

 

Hege Rivedal Ødegaard fra Denofa forteller om deres erfaringer med det norske GMO regelverket og betydningen det har hatt i deres arbeid med sporbarhet i verdikjeden av bærekraftig soya. Sarah Agapito fra forskningsinstituttet NORCE vil dele erfaringer knyttet til GMO, sporing og deteksjon i Brasil der genmodifisering i større grad er blitt lovlig. Aina Bartmann, leder for det norske GMO Nettverket, vil videre orienterer om ny NOU som lanseres 6. juni og setter det norske perspektivet i EU kontekst og deler tanker rundt hva norske aktører kan forvente fremover.

 

Bli med og hør fra ekspertene!

Agenda:

Tid Tema
14:00 – 14:15 Velkommen og introduksjon

Rikke Mohn Halvorsen, Etisk handel Norge  

14:15– 14:30 Det norske GMO regelverket som driver i arbeidet med sporbarhet og bærekraftig soya

Hege Rivedal Ødegaard, Denofa

14:30 – 14:50 Lettelser av GMO krav og erfaringer fra Brazil

Sarah Zanon Agapito, NORCE Norwegian Research Centre AS

14:50– 15:10 Politiske diskusjoner i EU og den norske konteksten; hva kan vi forvente fremover?

Aina Bartmann, GMO Nettverket

15:10 – 15:30 Spørsmål, diskusjon og avslutning

 

Kursholdere

rikke rundt bilde

Rikke Mohn Halvorsen