Kontakt oss

Etisk handel Norge

Medlemsforum: Avskogingsfrie leverandørkjeder – status og nye lovkrav

«Forordning for råvarer og produkter forbundet med avskoging og skogforringelse» er en del av den europeiske «Green Deal» og ble sluttforhandlet 6. desember 2022. Forordningen forventes vedtatt av Europaparlamentet tidlig 2023 og å tre i kraft før sommeren. Dette nye regelverket vil ha betydning for mange av Etisk handel Norges medlemmer, derfor inviterer vi til medlemsforum hvor vi ser på status for avskoging som risiko, gir en innføring i forordningens krav og løfter frem god praksis i håndteringen av risiko for avskoging i egen leverandørkjede.

 

EU-forordningen har som formål å minimere EUs globale bidrag til avskoging og skogforringelse, redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold, samt bidra til økt etterspørsel av bærekraftige og lovlige produkter. Ordningen dekker i første omgang palmeolje, storfe, soya, kaffe, kakao, tømmer og gummi, samt avledede produkter (som biff, sjokolade, møbler, trekull og papirprodukter), men det er forventet at listen vil utvides over tid. Loven krever at det utføres aktsomhetsvurderinger som kan vise at produktene er produsert på områder som ikke har vært gjenstand for avskoging eller skogforringelse. Det er også et krav at det utføres aktsomhetsvurderinger i samsvar med relevante lokale lover; inkludert menneskerettigheter og urfolks rettigheter.

Forordningen har blitt godt mottatt av fagmiljøer, men også fått kritikk for å ikke sikre menneskerettigheter og urfolks rettigheter utover nasjonale lover. Den har også fått kritikk for å ikke ta tilstrekkelig hensyn til småbøndene som nå i økt grad må kunne fremskaffe tilstrekkelig informasjon om egen produksjon ved salg av produkter.

 

Foreløpig program

14.00-14.10 Velkommen ved Etisk handel Norge
14.10-14.30 Hva er avskoging og hva er status?
14.30-14.50 Gjennomgang av kravene i EUs avskogingsforordning
14.50-15.10 Bedriftspresentasjon
15.10-15.30 Q&A/samtale

 

Målgruppe

Seminaret er kun åpent for medlemmer av Etisk handel Norge. Seminaret passer for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som har produkter i sin portefølje som dekkes av den nye EU forordningen eller har generell interesse for fagfeltet og ønsker økt kunnskap om tematikken.

Læringsmål 

  • Få en økt forståelse av hva avskoging er, hvorfor det er viktig og hva som er status globalt
  • Få innsikt i hva den nye EU-forordningen om avskogingsfrie produkter innebærer, og hva den vil kreve av norske virksomheter
  • Få innblikk i hvordan andre virksomheter har jobbet med problematikken og hvordan man selv kan komme i gang med arbeidet

 

Vilkår for påmelding

Gratis. Kun for medlemmer av Etisk handel Norge.

Vi anbefaler fysisk deltakelse hos oss i Hausmanns gate 19, men digital deltakelse vil også bli mulig.

 

Kursholdere

Dette

Rikke Mohn Halvorsen

Seniorrådgiver

Simen Høy Dypvik

Seniorrådgiver