Kontakt oss

Etisk handel Norge

Kurs: Praktisk gjennomgang av Etisk handel Norges basisnivå for aktsomhetsvurderinger

Hvordan kan du som bedriftsmedlem i Etisk handel Norge sikre at bedriften kommer opp på basisnivå for aktsomhetsvurderinger? Vi ønsker å støtte våre medlemmer på veien mot basisnivået for 2022-rapporteringen som skal leveres i Q1, 2023. Vi vil på dette kurset gjennomgå KPIene i basisnivået, samt vise eksempler på god praksis fra andre medlemmer.  

Vårt objektive basisnivå består av KPIer for hvert trinn i aktsomhetsvurderingen med tilhørende dokumentasjonskrav. Vi ønsker at våre bedriftsmedlemmer oppnår basisnivå innen to år etter inngått medlemskap. Bedrifter som oppnår basisnivå vil videre være innenfor åpenhetslovens krav om å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. 

Målgruppe: Medlemmer i Etisk handel Norge som ønsker hjelp til å komme opp på basisnivå.

Kurset er forbeholdt medlemmer av Etisk handel Norge, og er gratis. 

Kursholdere

Rikke Mohn Halvorsen

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Margrete Eilertsen

Seniorrådgiver Etisk handel Norge