Kontakt oss

Etisk handel Norge

Kom i gang med virksomhetens klimaregnskap!

Seminaret vil gi dere en introduksjon til hva et klimaregnskap faktisk er, hva det betyr og hvordan man skal komme i gang med arbeidet. Vi vil også høre fra et par av våre medlemmer som allerede jobber godt med klima og klimaregnskap og som vil dele god praksis: Hvordan jobber de systematisk for å oppnå best mulig effekt, hvordan inkluderer de andre deler av organisasjonen? Hvor bør man starte, og hvilke erfaringer har de gjort seg så langt?

Målgruppe

Seminaret passer for bedrifter som er i startfasen av sitt klima- og klimarapporteringsarbeid, og som vurderer eller har startet sitt arbeid med klimaregnskap. Seminaret er videre rettet mot de som har ansvar for å utføre og/ eller redegjøre for klima- og miljøarbeid i virksomheten. Det vil også være relevant for andre i virksomheten som skal bidra inn til arbeidet og andre som har behov for en innføring i hva et klimaregnskap er og hvordan det utarbeides.

Læringsmål 

  • Få en grunnleggende forståelse av hva et klimaregnskap er
  • Få en bedre forståelse av hvordan et klimaregnskap settes opp og hva det innebærer
  • Være i stand til å starte prosessen med utarbeidelse av eget klimaregnskap
  • Få et innblikk i hvordan andre bedrifter jobber med klima- og miljøspørsmål

 

Forkunnskaper 

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette webinaret.

Forberedelse 

Seminaret krever ingen forberedelser av deltakerne.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kun for medlemmer av Etisk handel Norge. Gratis. Medlemsbedrifter, -organisasjoner og medlemmer i offentlige virksomheter er alle velkomne.

Praktisk

Dette seminaret kjøres kun digitalt og påmeldte deltakere vil kunne bli med via Teams-lenke tilgjengelig via invitasjon.

Kursholdere

Margrete Eilersten

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Rikke Mohn Halvorsen

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Introduksjon til klimaregnskap:

Lars Erik Mangset

Deling av god praksis:

Medlemmer av Etisk handel Norge