Kontakt oss

Etisk handel Norge

Hvordan bruke sosiale revisjoner og sertifiserings- og merkeordninger på en hensiktsmessig måte?

I dette webinaret vil vi først gi en innføring i hva sertifisering og sosiale revisjoner er, samt hvordan markedet har utviklet seg over tid. Vi vil så gå igjennom hvordan disse kan brukes i aktsomhetsvurderinger og brukes på en hensiktsmessig måte som gir økt innsikt og verdi for både leverandør og innkjøper.

Mange virksomheter bruker sertifiserings- og merkeordninger som ett av flere tiltak og stiller krav til dette av leverandørene sine. Det finnes en jungel av slike ordninger, noen er omfattende mens andre er begrenset. Bruk av slike ordninger krever at kravstiller vet hva ordningene innebærer og bruker dette på en hensiktsfull og effektiv måte. Det kan være utfordrende, men helt avgjørende for å oppnå ønsket effekt.

Sosiale revisjoner er et mye brukt verktøy i arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Det finnes både styrker og svakheter ved å bruke dette i leverandørsamarbeid og oppfølging, og vi vil gjennomgå disse i nærmere detalj.

Målgruppe

Webinaret passer for bedrifter som bruker, eller vurderer å bruke sertifiserings- og/eller merkeordninger som en del av sine minimumskriterier eller på andre måter stiller krav om dette. Det vil også passe for personer som ønsker økt innsikt i hva slike ordninger er og hvordan sosiale revisjoner kan brukes som et verktøy i dialog og samarbeid med leverandørkjeden.

Læringsmål 

  • Få en grunnleggende forståelse av hva sertifiserings- og merkeordninger er
  • Få en grunnleggende forståelse for hva sosiale revisjoner er
  • Få en bedre forståelse av hvordan disse kan brukes som gode verktøy i dialog med egne leverandører
  • Være i stand til å si noe om hvordan ulike ordninger skiller seg fra hverandre

 

Forkunnskaper 

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette webinaret.

Forberedelse 

Det kreves ingen forberedelser av deltakerne.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kun for medlemmer av Etisk handel Norge. Gratis. Medlemsbedrifter, -organisasjoner og medlemmer i offentlige virksomheter er alle velkomne.

Kursholdere

Rikke Mohn Halvorsen

Rikke Mohn Halvorsen

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Margrete Eilertsen

Seniorrådgiver Etisk handel Norge