Kontakt oss

Etisk handel Norge

Aktsomhetsvurderinger i praksis – heldagskurs

Åpenhetsloven stiller krav om at virksomheter skal utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Men hva vil egentlig det si i praksis?

På dette kurset vil deltakerne få en praktisk innføring i aktsomhetsvurderinger som systematisk tilnærming til å håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn,  miljø og dyrevelferd. Vi vil se på pliktene i åpenhetsloven og vise eksempler på god praksis i etterlevelsen av disse. Vi vil bruke caser og diskusjonsoppgaver for å bli kjent med aktsomhetsvurderinger som arbeidsmetode, og se hvordan aktsomhetsvurderinger kan bidra til å skape positive endringer i globale leverandørkjeder.

Kurset vil gå igjennom alle trinnene i aktsomhetsvurderingen:

  1. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
  2. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
  3. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
  4. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
  5. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
  6. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

 

Målgruppe

Bedrifter og offentlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som har ansvar for å utføre eller redegjøre for aktsomhetsvurderinger, og/eller har ansvar for å følge opp leverandører.

 

Læringsmål

  • Få en innføring i nåværende og kommende lovkrav om aktsomhetsvurderinger
  • Forstå hva hvert av de seks trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurderinger praktisk innebærer
  • Bli kjent med eksempler på god praksis fra andre virksomheter
  • Reflektere rundt risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og leverandørkjede samt vurdere relevante tiltak

 

Forberedelse

Hvor godt kjenner du din virksomhets leverandørkjede? Hvilke styrker og svakheter har din forretningsmodell og leverandørkjede når det kommer til å ivareta hensyn til mennesker, samfunn, miljø og dyrevelferd?

 

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kursavgift: 900 kr for medlemmer/3.900 kr for ikke-medlemmer

Kurset gjennomføres fysisk med mulighet til å delta digitalt. Det blir servert lunsj.

Påmeldingen er bindende. Ved avmelding 5 virkedager eller senere før kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales. Husk også å gi beskjed i god tid hvis du endrer deltakelsesform.

Merk: Dette kurset er ikke for konsulentselskaper og konkurrerende virksomheter til Etisk handel Norge e.l.

Oppmøtested: Etisk handel Norge, Hausmannsgate 19. Du kan også delta digitalt, men vi anbefaler fysisk oppmøte på dette kurset.

Kursholdere

Marthe Kilelland Røssaak 240 x240 DSC_7395

Marthe Kilelland Røssaak

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Kaja Elise Gresko

Seniorrådgiver Etisk handel Norge

Monica Dalberg

Monica Dalberg

Seniorrådgiver Etisk handel Norge