Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.  For våre medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven blir det fra kommende rapportering en ny rapporteringsmal. Denne rapporteringsmalen er basert på de 6 trinnene i OECDs aktsomhetsmodell og er tilsvarende mal som våre bedriftsmedlemmer rapporterer på.  Rapporteringsmalen er bygget opp med […]

Velkommen til Knif-dagen 2022

Knif-dagen er for deg som jobber i frivillige og ideelle organisasjoner. Inspirasjon, nettverk og kompetanse Knif-dagen starter med felles inspirasjon og utdeling av Sareptaprisen. Deretter går du til ett av seks parallelle fagforum som du følger resten av dagen. Forumene fokuserer på ulike ansvarsområder: Ledelse, HR & Personal, Økonomi & Regnskap, Fundraising, IT & Teknologi […]

Grønt eller grønnvasking? Hvordan unngå å gå i grønnvaskingsfella?

På dette webinaret skal vi gå gjennom eksempler på grønnvasking. Hva er lov og hva er ikke lov til å skrive? Forbrukertilsynet viser eksempler hvordan de jobber for å avsløre grønnvasking. Dyrevernalliansen viser konkrete eksempler på grønnvasking av dyrevelferd i matbutikker. Hvor går grensen for å kalle noe bærekraftig? Og når er et produkt grønt? […]