Klima og miljø – fra ambisjon til konkrete mål

Har din virksomhet intensjoner eller ønsker om å redusere eget klimaavtrykk? Bli med på kurset «Fra ambisjon til konkrete mål». Du vil lære mer om viktigheten av å sette ambisjoner som viser mot – samt hvordan dere kan bruke ambisjonene til å definere konkrete mål og komme i gang med et målrettet og målbart arbeid. […]

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.

Informasjonsmøte om ny rapporteringsmal for offentlig sektor medlemmer omfattet av åpenhetsloven.  For våre medlemmer i offentlig sektor som er omfattet av åpenhetsloven blir det fra kommende rapportering en ny rapporteringsmal. Denne rapporteringsmalen er basert på de 6 trinnene i OECDs aktsomhetsmodell og er tilsvarende mal som våre bedriftsmedlemmer rapporterer på.  Rapporteringsmalen er bygget opp med […]

Velkommen til Knif-dagen 2022

Knif-dagen er for deg som jobber i frivillige og ideelle organisasjoner. Inspirasjon, nettverk og kompetanse Knif-dagen starter med felles inspirasjon og utdeling av Sareptaprisen. Deretter går du til ett av seks parallelle fagforum som du følger resten av dagen. Forumene fokuserer på ulike ansvarsområder: Ledelse, HR & Personal, Økonomi & Regnskap, Fundraising, IT & Teknologi […]