Kontakt oss

Medlemsforum avskogingsfrie leverandørkjeder: Soya

Lettelse av GMO krav og økt krav til sporbarhet Forordningen om avskogingsfrie leverandørkjeder forventes formelt godkjent av Europarådet i juni. En viktig del av forordningen er krav om full sporbarhet i hele verdikjeden. Parallelt foregår det politiske diskusjoner og prosesser i EU rundt lettelser i krav til bruk av genmodifisering (GMO) i ulike former. Vi […]