Etisk handel Norge

Åpne ressurser og verktøy

Nedenfor finner du et utvalg åpne ressurser og verktøy tilknyttet arbeidet med etisk handel. Er du medlem finner du flere ressurser på medlemssidene.

Som medlem i IEH får du tilgang på langt flere ressurser og verktøy enn de du finner her, i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel. IEH er også en fin arena for nettverk og en nyttig møteplass. Vi tilbyr blant annet kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler og bli medlem i IEH!

Kom i gang (kortversjon)

Kom i gang (kortversjon)

FILM: Hvordan starte opp med etisk handel? I denne filmen får du noen av svarene og hjelp til å forstå hva etisk handel innebærer. For etisk handel er slettes ikke vanskelig hvis du følger modellen i denne filmen.

Les mer »

God praksis

God praksis

Her er en liten oppsamling av god praksis, historier om hvordan norske bedrifter jobber med forbedringer i sine leverandørkjeder.

Les mer »Informasjon om Sedex

Informasjon om Sedex

Sedex er en medlemsorganisasjon som tilbyr en web-basert database for deling av informasjon knyttet til arbeidsforhold hos produsenter.

Les mer »

SustainabilityXchange

SustainabilityXchange er et gratis nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av arbeidsforhold som sin kjernekompetanse. IEH og sine søsterorganisasjoner i England og Danmark har inngått et samarbeid med International Tra...

Les mer »

Eksempel på forbedringsplan

Eksempel på forbedringsplan

En forbedringsplan, eller corrective action plan (CAP) sier hva som må gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvar for ulike oppgaver relatert til avvik fra bedriftens code of conduct.

Les mer »
Typisk norsk å være naiv?

Typisk norsk å være naiv?

En undersøkelse fra Initiativ for etisk handel (IEH) viser at norske bedrifter ikke forstår risikoen for at varer de kjøper kan være laget under ulovlige eller uanstendige forhold.

Les mer »


Veileder: Etisk handel i praksis

Veileder: Etisk handel i praksis

Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellom­store bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.

Les mer »

Den etiske forbruker

Den etiske forbruker

En landsomfattende undersøkelse viser at kunnskapsnivået rundt etisk handel er sørgelig lavt. Etisk handel representerer et betydelig kunnskapshull hos forbrukerne.

Les mer »


Kom i gang

Kom i gang

FILM: Hvordan starte opp med etisk handel? I denne filmen får du noen av svarene og hjelp til å forstå hva etisk handel innebærer. For etisk handel er slettes ikke vanskelig hvis du følger modellen i denne filmen.

Les mer »

Du kan gjøre en forskjell

Du kan gjøre en forskjell

FILM: Hva er egentlig etisk handel? Hvorfor skal vi bry oss? Og hvordan kan Initiativ for etisk handel (IEH) hjelpe dere til å ta ansvar i egne leverandørkjeder? Denne filmen er laget for å gjøre det enklere å ta ansvar.

Les mer »


Bedre forretningspraksis, bedre liv

Bedre forretningspraksis, bedre liv

FILM: Med denne filmen ønsker Initiativ for etisk handel (IEH) å øke bevisstheten om hvordan forhandlere, merkevarenavn og forretningspraksis påvirker forholdene i leverandørkjeden.

Les mer »