Etisk handel Norge

Forankre Kartlegge Tilpasse Samarbeide Måle, Rapportere, Kommunisere

Tilpasse innkjøpspraksis

Din bedrifts innkjøpspraksis kan ha utilsiktede negativ effekt på arbeidsforholdene hos produsentene og dermed også på dine mål knyttet til etisk handel. Endringer i design i siste liten eller korte leveringsfrister kan medføre ekstremt lange arbeidsdager hos produsenten. Dette betyr slitne arbeidere og økt risiko for arbeidsulykker.

Som medlem i IEH får du råd og veiledning, tilgang til en rekke ressurser og verktøy utover de du finner på våre åpne sider. IEH er en arena for nettverk og en møteplass. IEH tilbyr også kurs og seminarer og kapasitetsbygging av dine leverandører. Se IEHs medlemsfordeler.

Dette må du gjøre:


1.            Kartlegg dine egne innkjøpsrutiner
2.            Lytt til produsenten din
3.            Tilpass bedriftens rutiner og prosedyrer

1. Kartlegg dine egne innkjøpsrutiner

Gjennomgå rutinene dere har knyttet til planlegging av innkjøp, ordresetting og betalinger. Alle som jobber direkte med produsenten og har ansvar for slik som innkjøp, kvalitetskontroll, logistikk, marked, design og faktura, bør involveres. Spørsmålene dere må stille dere er:

Er vi flinke nok til å planlegge?
Jo lengre planleggingshorisont dere har, jo enklere er det for produsenten å gjennomføre produksjonen av varene deres på en ansvarlig måte.

Kommuniserer vi klart med produsentene våre?
Klar kommunikasjon reduserer risikoen for misforståelser. Dette gjelder for eksempel kommunikasjon knyttet til prøvekolleksjoner, produktspesifikasjoner, betalingsbetingelser, tidsfrister og volum.

Betaler vi i tide?
Forsinket betaling eller lange betalingsfrister kan føre til at arbeiderne ikke får utbetalt lønn.

2. Lytt til produsenten din

Når du har gjennomgått dine egne innkjøpsrutiner, er det nyttig å vite hvordan produsenten opplever din bedrift som kunde. Du og produsenten har en felles interesse i at produksjonen skjer så problemfritt og forutsigbart som mulig. Derfor er en samtale om hva produsenten ser på som de største utfordringene knyttet til dette både relevant og nyttig. Mange skaffer informasjon fra leverandører også ved bruk av et spørreskjema.

Hvis dere vil at produsenten skal ta opp problemer som oppstår, må dere vise at dere er villige til å lytte. Er det tider på året hvor det er vanskelig å levere store ordre? Er det spesielle innsatsfaktorer eller råvarer som er vanskelig å få tak i? Et følsomt tema er pris og fortjeneste. Husk at produsentens mulighet til å leve opp til dine forventninger om forsvarlige arbeidsforhold henger tett sammen med hvor lønnsom bedriften hans er.

3. tilpass prosedyrer og rutiner

Har den interne gjennomgangen av innkjøpsrutinene og samtalen med produsentene avdekket at dere bør endre ruti¬nene, er tiden kommet for å gjøre ting annerledes. Målet er at innkjøpsrutinene skal støtte opp under målene dere har satt knyttet til etisk handel. I tillegg til faktisk å legge om rutinene er det viktig å:

  • Forklare bakgrunnen for endringen til de ansatte, for å sikre intern forankring og motivasjon for å gjøre ting annerledes
  • Orientere produsenten om at dere gjennomfører endringer, slik at han vet at dere lytter til innspill.

Ressurser - Tilpasse:

Nedenfor finner du et utvalg av åpne ressurser og verktøy tilknyttet tilpassing av egen innkjøpspraksis. Som medlem i IEH får du tilgang på flere ressurser og verktøy i tilegg til kontinuerlig rådgivning og oppfølging i ditt arbeid med etisk handel.

Veileder: Etisk handel i praksis

Veileder: Etisk handel i praksis

Vi har laget denne veilederen for å vise at etisk handel er gjennomførbart og gir resultater også for små og mellom­store bedrifter, og at det egentlig bare dreier seg om å komme i gang.

Les mer »