Etisk handel Norge

Publikasjoner og rapporter

IEH ønsker å være en politisk aktør og en stemme i det offentlige rom når det gjelder handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Dette gjør vi blant annet gjennom ulike publikasjoner, spørreundersøkelser og høringsuttalelser.

Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om etisk handel. IEH har også mye kompetanse på flere fagområder og er aktør på seminarer, i debatter og andre samlinger. Derfor produserer vi alt fra årsrapporter, informasjonsbrosjyrer, debatthefter, spørreundersøkelser, faglige rapporter og høringsuttalelser.

En rekke av våre publikasjoner, rapporter, undersøkelser og brosjyrer finner du som nedlastbare pdfér i sidemenyen til venstre.

Du kan også kontakte oss på telefon 21 09 04 90
eller på e-post info@etiskhandel.no