Initiativ for etisk handel

Prinsipper og strategi

Her finner du Initiativ for etisk handel (IEH)s offisielle dokumenter som danner grunnlag for vårt arbeid.


Initiativ for etisk handel (IEH) strategi 2016-2020

Initiativ for etisk handel (IEH) strategi 2016-2020

IEHs mål for strategiperioden 2016-2020 er å styrke oppslutningen om etisk handel og å styrke medlemmenes arbeid med etisk handel gjennom konkrete målsetninger. Her finner du IEHs strategiske prioriteringer og hvordan IEH ønsker å oppnå disse.

Les mer »

Årsrapporter

Årsrapporter

Lyst til å lese om IEHs arbeid det siste året? Her kan du laste ned årsrapporten for 2015 "15 år med etisk handel - tallenes tale". Her finner du også alle tidligere årsrapporter fra IEH.

Gå til

Retningslinjer for etisk handel

Retningslinjer for etisk handel

Retningslinjer for etisk handel er målsetningene med arbeidet. Retningslinjene bygger på konvensjoner vedtatt av FN og den internasjonale arbeidsgiver organisasjonen ILO.

Les mer »

Vedtekter

Vedtekter

Initiativ for etisk handel (IEH)s vedtekter ble sist oppdatert i forbindelse med Årsmøtet 26 april 2016.

Les mer »