Etisk handel Norge

Hva er etisk handel?

Etisk handel er det arbeidet bedrifter gjør for å bidra til at varer de kjøper inn er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Ofte er varer som selges i norske butikker produsert i land hvor arbeidskraften er billig. Fellestrekket er dessverre ofte at arbeidslovgivningen kan være god på papiret, men myndighetenes kontroll over hvordan arbeidsgiverne behandler sine ansatte er svak.

Resultatet er at varer norske bedrifter kjøper og selger ofte er produsert under forhold som både er ulovlige og som opprører oss når vi hører om det: Tvangsarbeid, barnearbeid, helseødeleggende arbeidsplasser, grov diskriminering og lønn under fattigdomsgrensen.

Fordi det ikke finnes noen lov som forbyr eller hindrer norske virksomheter å importere varer som er laget under ulovlige forhold slik som barnearbeid og ekstrem bruk av overtid, er arbeidet med etisk handel noe virksomheten selv må ta tak i. IEH hjelper din virksomhet med veiledning og verktøy!

Samarbeid om forbedringer

Norske virksomheter som importerer varer eier sjelden hele produksjonen i utlandet. Veien til forbedringer i produksjonsprosessen skjer derfor i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid med agenter, importører og produsenter. Det er de som vet hvor skoen trykker.

Samarbeid er viktig for å skape forbedringer. Norske bedrifter må ha forståelse for at fabrikker i lavkostland har utfordringer i forhold til arbeidstakerrettigheter. Ofte har disse utfordringene også noe med bedriftenes egen innkjøpspraksis å gjøre. Det er viktig å huske på at endringer ikke skjer over natten.

Økt oppslutning

Både i Norge og internasjonalt er det i dag stigende forventninger til at offentlige og private virksomheter ivaretar samfunnsansvar i egne leverandørkjeder. Norge har formulert slike forventninger i Stortingsmeldingen ”Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi” (2009). Leverandørkjedeansvar står også på internasjonale organisasjoners dagsorden, for eksempel gjennom FNs Global Compact og spesialrådgiver John Ruggies arbeid med å operasjonalisere næringslivets menneskerettighetsansvar.