Etisk handel Norge

En historie om etiske valg

Det startet med et engasjement, en teft for godt påvirkningsarbeid og ikke minst stahet. Samt et ønske å få norske bedrifter til å ta ansvar for menneskerettigheter og miljø i egen leverandørkjede. Over ti år senere er Initiativ for etisk handel (IEH) en viktig samfunnsaktør som har opplevd en formidabel vekst.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte Initiativ for etisk handel (IEH) i 2000, sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH – i dag Virke), LO og Coop Norge. 

Bakgrunn:

Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Men da må handel skje på en skikkelig måte som sikrer anstendig arbeids og miljøforhold i hele leverandørkjeden.

Flerpartsamarbeid

Fagbevegelsen, de frivillige organisasjonene og media avslørte i stadig større grad at norske selskaper bidro til brudd på grunnleggende arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden. Dette førte samtidig til at et økende antall bedriftsledere og eiere ga uttrykk for at de trengte praktisk hjelp til å håndtere denne, for mange, nye problemstillingen. Målet ble å lage et praktisk ressurssenter og en dialogbasert læringsarena. Komplekse problemstillinger krevde samarbeid mellom arbeidsgiver og fagbevegelse og sivilsamfunn. Det er fortsatt styrken i flerpartssamarbeidet.

Langsiktig mål

Opprettelsen av IEH har vist og lært oss at arbeidet med etisk handel dreier seg om forbedringer over tid. Og det tar tid. Etisk handel er et langsiktig mål som krever kontinuerlig arbeid. IEH og våre medlemmer er fortsatt i begynnelsen på en viktig reise som helt åpenbart vil føre til reelle positive forbedringer for arbeiderne på sikt. Ofte er det komplisert og sammensatt, men noen ganger er det latterlig enkle tiltak som skal til for å bedre arbeidsforhold.

Store spørsmål

Mer enn ti år etter er det fortsatt mange store spørsmål. Arbeidet med etisk handel går fremover, og arbeidet har skapt resultater helt ute hos arbeiderne på fabrikkene. IEH erfarer at forbedringsfokus fører til reelle endringer. Det blir et stadig større fokus på etisk handel både blant bedrifter, forbrukere og politikere. Anstendig arbeid og bedrifters samfunnsansvar er nå blitt både norsk innenriks- og utenrikspolitikk. 

Ingen garanti

IEH er ingen garantiordning, men medlemmene har forpliktet seg til å arbeide for forbedringer i leverandørkjeden og medlemmene må årlig rapportere offentlig om sin virksomhet. Det finnes mange eksempler på gode resultater. Men det finnes ingen lettvinte løsninger og arbeidet krever engasjement og utholdenhet.

Formidabel vekst

Siden 2000 har IEH opplevd en formidabel medlemsvekst og vi ønsker at denne veksten bare fortsetter. Likevel vet vi at det fortsatt er en lang vei å gå. Derfor ønsker IEH å  fortsatt inspirere og veilede bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter til å omsette solidariteten med de aller fattigste til etisk handel.