Initiativ for etisk handel

Medlem i Initiativ for etisk handel (IEH)

Medlem i Initiativ for etisk handel (IEH)

Et medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø - etisk handel. I Norge utgjør IEHs medlemsorganisasjon l...

Les mer »