Etisk handel Norge

Medlem i Initiativ for etisk handel (IEH)

Et medlemskap i Initiativ for etisk handel (IEH) skal sette medlemmene i stand til å møte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø - etisk handel.

I Norge utgjør IEHs medlemsorganisasjon landets største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.

Medlemskapet forplikter arbeid på grunnleggende prinsipper som bidrar til å støtte opp under internasjonale prinsipper og forventninger, gitt av blant annet United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Alle medlemmer rapporterer årlig til IEH på sitt arbeid.

IEHs medlemmer støttes i alle faser av arbeidet etter strukturerte og anerkjent metoder og rammeverk.

Et medlemskapet i IEH:

gir ansvarlige i virksomheten trygghet og mulighet til å ta gode og ressursvennlige valg
gir et tydelig og troverdig signal på virksomhetens verdier
gir virksomheten mulighet til å bedre møte forventninger og krav fra myndigheter, kunder, media, eiere, ansatte m.fl.
gir mulighet til å lære av de beste

Ta kontakt med seniorrådgiver Henrik Mollatt for å bli medlem i IEH.

Som medlem:

blir du en del av Norges sterkeste fagmiljø og største nettverk for bærekraftig leverandørkjedestyring
får du tilgang til bransjespesifikke og tematiske nettverk nasjonalt og internasjonalt
får du egen dedikert rådgiver – med konstruktiv støtte og sparring på arbeidet
får du konkret hjelp og ressurser til helhetlig implementering av bærekraftig leverandørkjedestyring.
får du tilgang til et sett av indikatorer (KPI’er) for å vurdere arbeidet i tillegg til benchmark mot IEHs anbefalinger og andre medlemmer
får du tilgang til samarbeidsprosjekter og lokal ekspertise i sentrale sourcingmarkeder
får du tilgang til kompetanseheving gjennom faglig ledende kurs, workshops og nettverksmøter
Alle IEHs ressurser, verktøy og veiledning er basert på praktisk erfaring og internasjonalt anerkjente metoder og rammeverk.

Se lenker i venstre kolonne for mer informasjon.