Etisk handel Norge

Klimamerking av matvarer (NRK)

Karbonavtrykk og bærekraft kan bli en del av informasjonen du leser på emballasjen i butikken, sammen med ingredienser og næringsinnhold. Etisk handel Norge er positive til merking av mat med karbonutslipp, både fordi det intensiverer bedriftenes arbeid og gjør det enklere for forbrukeren å velge produkter med mindre klimaavtrykk. Men det kan være vanskelig å lage varedeklarasjoner som også inkluderer menneskerettigheter. Hvis du går i dybden helt ned til råvareprodusentene, så vil du finne risiko for menneskerettighetsbrudd i de aller fleste bransjer. Bedriftene må derfor sette inn gode tiltak der risikoen er størst, sier daglig leder Heidi Furustøl i intervju med NRK.

Les hele saken på NRK.