Etisk handel Norge

Vil du forme fremtidens etisk handel?

Ikke nok med at vi har fått nytt navn, logo, grafisk profil og visjon – Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø – men nå starter strategiprosessen for neste periode 2020-2024! Hva vil du som medlem skal være Etisk handel Norges mål, prioritering og hovedtiltak for å oppnå vår visjon og formål?

Torsdag 18. september braker det løs med medlems kick-off halvdagsmøte hvor inspirerende innledere - Anders Lennartson (IKEA), Camilla Gramstad (Virke) og Are Tomasgaard (LO) - danner bakteppet for workshop om hvordan vi kan videreutvikle Etisk handel Norge som medlemsorganisasjon, ressurssenter og flerpartssamarbeid. Arrangementet er gratis og påmelding gjøres her. Etter lunsj inviterer vi til workshop om Kina. Her får du bakgrunnsinformasjonen du trenger for å vurdere risiko for brudd på menneske- arbeidsrettigheter og miljøstandarder i din virksomhets leverandørkjede. Påmelding er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 2 200, påmelding gjøres her. Se også vår arrangements- og kurskalender, med blant annet QuizRR i India den 22.08 og  Statsbygg om steinindustrien den 09.09, grunnkurs i bærekraft, praktisk veiledning i aktsomhetsvurderinger for næringslivet og antikorrupsjonskurs og Hvordan operasjonalisere bærekraftsmålene.

Vi vil i løpet av august og september ha en medlemshøring på revidert rapporteringsmal for bedrifter. Revidert rapporteringsmal ses i sammenheng med revidering av Etisk handel Norges veiledning og minstekrav til medlemmer som også har vært på høring tidligere. Det vil bli sendt ut mer utfyllende informasjon.

Vi i Etisk handel Norge ønsker alle våre medlemmer en riktig god høst, og nøl ikke med å ta kontakt med din medlemsrådgiver!