Initiativ for etisk handel

NHO og IEH samarbeider om bærekraftig kompetansebygging

Næringslivet har behov for økt kompetanse på bærekraft, derfor styrker vi vårt samarbeid med Initiativ for etisk handel, skriver NHO Service og Handel på sine hjemmesider.

Onsdag 10. oktober innbyr IEH og NHO til workshop i Næringslivets Hus i Oslo med overskriften «Strategisk tilnærming til FNs Bærekraftsmål». Arrangementet inngår i NHO Service og Handel og NHOs kompetanseprogram for ansvarlig næringsliv.

Her kan du finne mer informasjon om arrangementet!

 -Relevant og nødvendig

-Med denne workshopen vil vi bidra til kompetansebygging blant våre medlemmer på områder vi ser er relevante og nødvendige for deres fremtidige konkurransekraft. Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft er bransjeoverskridende og aktuelt for alle våre 8 bransjeforeninger, sier Leif Bache-Mathiesen, markedsdirektør i NHO Service og Handel.

 «Vi håper at flest mulig kan dra nytte av IEHs erfaring og kompetanse på strategisk og operativt arbeid», skriver NHO.

Behov for kompetanse

Næringslivet er berørt av globale leverandørkjeder, enten det er ved direkte leveranser av produkter, som innsatsfaktorer i egen produksjon, eller som annen kritisk del av deres virksomhet.

Bakgrunnen for å styrke samarbeidet med IEH, er at behovet for kompetanse blant NHOs medlemmer på bærekraft generelt, og bærekraft i leverandørkjeden spesielt, er stor, skriver NHO.

Organisasjonen er medlem av IEH.

-IEH er glad for NHOs aktive tilnærming til å styrke kompetanse blant egne medlemmer. Dette samarbeidet øker muligheten til å nå ut til enda flere norske virksomheter med IEHs unike kompetanse på feltet», sier Heidi Furustøl, Daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH).