Etisk handel Norge

Debatt om moderne slaverilov sparket i gang under Arendalsuka

Det var fullt hus og stor interesse da IEH debatterte moderne slaveri under Arendalsuka sammen med stortingspolitikere, Raftostiftelsen og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

-40 millioner mennesker er fanget i slaveri globalt. Det er et personlig engasjement for meg at de settes fri, sa Kristelig Folkepartis Kjell Ingolf Ropstad, som var en av tre stortingsrepresentanter som bidro til debatten på seilskipet Statsraad Lehmkuhl som lå til kai i Arendal.

Flere og flere land vedtar lover mot moderne slaveri, og temaet for debatten som gikk tirsdag under Arendalsuka var behovet for en tilsvarende lov i Norge for å stanse tvangsarbeid i leverandørkjeder og på norske arbeidsplasser. I samarbeid med Raftostiftelsen, som ble representert ved spesialrådgiver Tina Davis, og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg ved advokat Frode Elgesem, ber Initiativ for etisk handel om en utredning av saken.

Arbeiderpartiet for, Høyre tvilende

Arbeiderpartiets Jette Christensen og Høyres Margret Hagerup var de to andre stortingsrepresentantene i panelet.

-Det er ingen tvil om at næringslivet vil være tjent med ryddige forhold i arbeidslivet. Høyre vil være med å diskutere hvordan vi bekjemper moderne slaveri, sa Hagerup men uttrykte skepsis til behovet for en egen, ny lov for å stanse tvangsarbeidet.

-Forbrukermakt er ikke nok til å bekjempe moderne slaveri. Det må også lovgiving til, og Norge må gå foran, mente Jette Christensen og var tydelig på at Arbeiderpartiet ønsker en utredning av saken.

Like konkurransevilkår

IEH-leder Heidi Furustøl, som representerte IEH under debatten, understreker at næringslivet allerede nedlegger en betydelig innsats for å unngå at varer de kjøper fra leverandører i lavkostland er produsert av slaver eller barn. Samtidig vil et tydelig regelverk skape rettferdige og like konkurranseforhold slik at de mange selskapene som allerede opptrer etisk ikke taper i konkurransen med selskaper som ikke bryr seg om det finnes slaveri i leverandørkjedene.

I en fersk rapport fra Raftostiftelsen kan du lese mer om det moderne slaveriet: 

"I dag finnes en rekke frivillige initiativer internasjonale standarder og lover som på ulike måter berører moderne slaveri, men det mangler en juridisk bindende standard som knesetter næringslivets forpliktelser når det gjelder å avverge at moderne slaveri finnes i deres operasjoner og leverandørkjeder. En moderne slaverilov vil kunne gjøre det klart at næringslivet ikke skal profittere på moderne slaveri og at selskapene skal bruke sin innflytelse ovenfor leverandører og forretningsforbindelser i arbeidet for å avskaffe slik utnyttelse."