Initiativ for etisk handel

Stillingsutlysning: Er du opptatt av næringslivets samfunnsansvar?

For å styrke våre medlemmers arbeid med etisk handel søker vi nå en engasjert rådgiver/seniorrådgiver. Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av IEHs medlemmer, prosjektarbeid nasjonalt og internasjonalt. Stillingen består av 50% fast og 50% prosjektfinansiert stilling (tom vår 2020) med mulighet for forlengelse. Tiltredelse august/september 2018.

Rådgiver/seniorrådgiver

Norske virksomheter må ha en bærekraftig forretningsdrift for å være konkurransedyktige. For å styrke våre medlemmers arbeid med etisk handel søker vi nå en engasjert rådgiver/seniorrådgiver. Arbeidsoppgavene vil være rådgivning og kompetanseutvikling av IEHs medlemmer, prosjektarbeid nasjonalt og internasjonalt. Stillingen består av 50% fast og 50% prosjektfinansiert stilling (tom vår 2020) med mulighet for forlengelse.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Minimum tre års arbeidserfaring, fortrinnsvis fra næringslivet, gjerne med innkjøp og/eller ansvarlig leverandørkjedestyring
 • Minimum treårig utdanning fra universitet/høgskole
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Kunnskap om næringslivets samfunnsansvar, bærekraftsmålene og miljø er en fordel
 • Erfaring fra strategiutvikling og prosessledelse er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og resultatorientert
 • Sterke analytiske ferdigheter kombinert med god operativ forståelse
 • Kan prioritere og levere god kvalitet innen gitte frister
 • Gode samarbeidsevner, evne til å lytte, serviceinnstilt og omgjengelig
 • Troverdig og tillitsskapende
 • Faglig nysgjerrig og et sterkt engasjement for IEHs formål og arbeid

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en organisasjon i vekst med et viktig samfunnsoppdrag
 • Dybdekunnskap om norsk næringsliv og transformasjon til bærekraftig forretningsutvikling
 • Engasjerte og hyggelige kolleger med høyt kompetansenivå
 • Et godt arbeidsmiljø, god pensjonsordning, fleksitid, fri jul- og påskeuken, trening i arbeidstiden og muligheter for etterutdanning.

Stillingen rapporterer til daglig leder. Lønn etter avtale. Søknadsfrist: 29. april 2018. Tiltredelse: august/september 2018

Søknad og CV sendes elektronisk til: jobb@etiskhandel.no. Kontakt: daglig leder Heidi Furustøl, mobil 997 05 145 (send gjerne sms).

Initiativ for etisk handel (IEH) er Nordens ledende ressurssenter for bærekraftig handel. Sammen med våre søsterorganisasjoner Dansk initiativ for etisk handel (DIEH) og Ethical Trading Initiative (ETI) i England, utgjør vi et av verdens største kompetansenettverk innen etisk handel. IEHs formål er å fremme bærekraftige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske – og arbeidstakerrettighetene, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. IEH ble stiftet i 2000 og er et flerpartsinitiativ bestående av arbeidsgiverorganisasjoner, fagbevegelsen, næringsliv, sivilsamfunn og offentlig sektor. IEHs 170 medlemmer omsetter/kjøper inn for over 330 milliarder årlig