Initiativ for etisk handel

Bidrar din innkjøpspraksis til gode eller dårlige arbeidsforhold?

Vi inviterer alle innkjøpere til å delta i en internasjonal undersøkelse der målet er å kartlegge i hvilken grad egen innkjøpspraksis påvirker arbeidsforhold i leverandørkjeden.

I 2016/2017 gjennomførte The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), hvor IEH er en av tre partnere, den hittil største undersøkelsen gjennomført blant leverandører. Målet var å få mer informasjon om hvordan kunders innkjøpspraksis påvirket arbeidsforholdene.

Undersøkelsen ble gjort i samarbeid med International Labour Organization (ILO). Med støtte fra medlemmene i the Joint ETIs og Sedex, fikk vi svar fra rundt 1500 produsenter i over 80 land.

Vi har tidligere presentert funnene fra undersøkelsen, men minner gjerne om resultatene som ligger i dette ILO-dokumentet.

Påvirker lønninger

Resultatene ga oss god informasjon om leverandørenes syn på kunders innkjøpspraksis, og hvordan praksisen påvirket deres handlingsrom. I forholdet mellom kunde og leverandør ble det identifisert fem hovedområder som har betydning for faktisk eller potensiell påvirkning på lønninger og arbeidsforhold på fabrikknivå: betingelser i kontrakter, spesifikasjoner ved produktutvikling, ordreplassering (inkl. ledetider), pris og maktforhold, og etterspørsel etter sosiale standarder.

Innkjøpers erfaringer 

Den første undersøkelsen ga oss unik innsikt fra leverandørenes ståsted. Vi ønsker nå å komplementere resultatene med innkjøperes erfaringer da dette er kritisk for å forstå dynamikken i forholdet mellom innkjøper og leverandør, og de faktiske og potensielle påvirkningene dette har for arbeidsforholdene. 

Denne undersøkelsen støttes av Sedex og BSCI-Amfori og vil bli distribuert i relevante nettverk verden over. 

Hvem kan delta i undersøkelsen?

Hvis du er innkjøpsdirektør, innkjøper (junior/senior), eller har en stilling hvor innkjøp/sourcing er et av dine hovedansvar så vil vi høre fra deg.

Det er en anonym undersøkelse og dine svar blir behandlet konfidensielt.

Hvis du er etisk handel/bærekraft/CSR-ansvarlig så er det flott om du oppfordrer dine kollegaer i innkjøpsavdelingen til å delta i undersøkelsen.

Hvordan deltar du i undersøkelsen?

Det vil ta deg cirka 30-45 minutter å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen finner du her!

Hvorfor skal du som innkjøper ta deg tid til å svare på undersøkelsen?

  • Dette er den første undersøkelsen av sitt slag. Den vil kunne gi et betydelig bidrag til den internasjonale debatten om hvordan ansvarlig innkjøpspraksis kan virke positivt inn på  arbeidstaker- og menneskerettigheter.
  • 1500 leverandører har allerede delt sine synspunkt. Det er kritisk at innkjøpere kan dele sine erfaringer og utfordringer, samt ideer de har om hvordan innkjøpspraksisen kan forbedres.
  • Som IEH-medlemmer kan dere inkludere deltakelse i denne undersøkelsen som en del av arbeidet virksomheten gjør på dette viktige temaet.
  • Dere kan bruke resultatene internt i virksomheten til å vurdere hvor ansvarlig innkjøpspraksisen faktisk er.

Dere vil få tilgang på resultatrapporten og anbefalinger som kan brukes i arbeidet internt. I tillegg vil dere bidra til at IEH utvikler matnyttige ressurser på temaet.

The Joint ETIs har også utviklet en veileder på ansvarlig innkjøpspraksis, Guide to Buying Responsibly, som burde være enhver innkjøpers beste venn!

IEH tilbyr kurs i ansvarlig innkjøpspraksis. Neste kurs er 3 mai. Les mer her.