Initiativ for etisk handel

Hvem fortjener årets etisk handel pris? Gi din stemme!

På Lead or let die konferansen 26. april deler Initiativ for etisk handel (IEH) ut årets pris for godt etisk handel arbeid. Tone Cecilie Lie (bildet) fra Euro Sko Norge fikk prisen i fjor, du kan nominere årets prisvinner.

Kjenner du noen du vil nominere? Det kan være deg selv eller teamet dit, en kollega, sjefen din eller kanskje andre IEH-medlemmer?

Prisvinneren må ha utmerket seg i arbeidet med å fremme etiske forhold ved produksjon og innkjøp, og på særskilt måte ha arbeidet for å fremme menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn der varer til det norske markedet lages.

Tidligere vinnere

Grete Solli fra Helse Sør-Øst var første kvinne ut og vant prisen i 2011. I 2012 fikk Steinar Olsen i Stormberg prisen, i 2013 ble BAMAs konserndirektør Øyvind Briså og CSR-ansvarlig Magne Svartbekk prisvinnere, i 2014 gikk prisen til Bjart Pedersen, fagsjef for CSR og Prosesstyring i Unil, NorgensGruppens selskap for egne merkevarer. I 2015 ble Annabelle Lefèbure-Henriksen, Sustainability Manager i Varner-Gruppen «Årets etiske ildsjel». I 2016 fikk Irene Gulbrandsen, daglig leder i Culina, prisen, mens 2017-prisen gikk til Tone Cecilie Lie fra Euro Sko Norge for å ha skaffet bedre oversikt over arbeidsforholdene hos produsenter – spesielt garveriene.

Prisen deles ut på slutten av etisk handelkonferansen, Lead or let die: sustainability transformed, som holdes på DogA i Oslo, 26. april. 

Hvem kan nominere og nomineres?

Alle er velkomne til å nominere. De nominerte vil være personer fra IEHs medlemsvirksomheter som har utmerket seg i arbeidet med etisk handel.

Hvordan nominere?

Nominasjonsforslaget skal inneholde:

Navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til den som nominerer

Navn på kandidat, kontaktadresse, telefonnummer og eventuelt stilling

Kort begrunnelse (Max 1000 ord) for:

Hvorfor en/flere personer i virksomheten bør få en slik pris

Eventuelle resultater som kan vises til

Hva/hvorfor andre kan lære av arbeidet som er gjort

Begrunnelse knyttes til vedkommende sin innsats på et eller flere av områdene:

Forankring av arbeidet med etisk handel internt i bedriften/ virksomheten / organisasjonen

Karlegging av risiko og tilpassing av egen forretningspraksis

Forbedringstiltak i samarbeid med produsent / leverandør

Kommunikasjon: Arbeid for å styrke oppslutningen om etisk handel gjennom åpen rapportering og krav til kunder, agenter eller leverandører

Politisk påvirkning: Arbeid for å påvirke politiske rammevilkår og styrke oppslutningen gjennom informasjonsarbeid og åpen rapportering.

Juryen

I juryen sitter styreleder Ellen Behrens, to styremedlemmer og daglig leder i IEH, Heidi Furustøl.

Nominasjonen sendes til Ane Nordin Løvå innen 13. april 2018.

Merk nominasjonen med ”Årets etisk handel pris 2018” i emnefeltet.