Initiativ for etisk handel

Rekordpåmelding til etisk handel-konferansen

Over 260 påmeldte til årets konferanse - Lead or let die: sustainability transformed. De som er så heldige å ha fått plass, vil høre eksperter fra inn- og utland, toppledere i privat og offentlig sektor.

Innlederlisten vokser til årets etisk handel konferanse som går av stabelen 26 april, og flere spennende personer har nå bekreftet sin deltakelse. En av disse er Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Krav fra investorer og finansinstitusjoner på ESG øker og vil være språket pengene snakker i årene som kommer. Satt på spissen -  pengene blir dyrere og vanskeligere å få tak i hvis virksomheter ikke hensyn tar mennesker og miljø. Kreutzer vil fokusere sitt innlegg på nettopp dette – bærekraft og finans.

Det blir fullt hus på DogA den 26. april, og det er dessverre ikke lenger mulig å melde seg på til konferansen.

Lead or let die: sustainability transformed møter du top notch eksperter som Louise Nicholls fra Marks and Spencer og Caroline Rees fra SHIFT, Stig Ebert Nilssen, Executive Vice President fra CEO Orkla Care og Jan Christian Vestre, CEO i Vestre og andre toppledere, innkjøpsdirektører, bærekraftsansvarlige og mange flere. Sammen vil vi se hvordan Norge kan styrke sin ledende posisjon på menneskerettigheter, miljø og bærekraft, hvorfor bærekraft er avgjørende for virksomheter som planlegger for fremtiden, og hvordan bærekraft gjennomføres i praksis. Etisk handelkonferansen vil inneholde inspirerende og utfordrende foredrag, IEHs nye konsept «transformers talk», panelsamtaler, interessent-torg, parallelle praktiske workshops og gode muligheter for nettverksbygging med relevante interessenter.

Privat og offentlig sektor i Norge, i samarbeid med myndigheter og sivil samfunn, viser allerede internasjonalt lederskap på bærekraftsagendaen. FNs bærekraftsmål, FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, lov om offentlige anskaffelser og Parisavtalen gir virksomheter muligheter til å sikre fremtiden. Bærekraftig handel kan gi konkurransefordeler i en verden der kunders, investorers og myndigheters krav og forventninger til bærekraft øker.

For å realisere disse mulighetene trengs transformativ ledelse, på liten og stor skala, i privat og offentlig sektor.  Etisk handel konferansen 2018 Lead or let die: sustainability transformed vil adressere nettopp dette. Toppledere i privat og offentlig sektor og internasjonale eksperter vil snakke om hvorfor bærekraft er avgjørende for at virksomheter skal ha livets rett, og hvordan det gjøres.

For mer informasjon om agenda, innledere, og praktisk informasjon gå til konferansens nettside: https://www.ethicaltradeconference.org

Vi gleder oss til å se deg på Norges viktigste møteplass for bærekraftig handel!