Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis med mellomledd (kun for medlemmer)

21. mars 2018
Kl. 12:00-15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge et innkjøpsprogram for å implementere arbeidet med etisk handel i innkjøp via mellomledd - når du ikke er i direkte kontakt med produsent.

Målgruppe

Ledelse, Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelansvarlige, merchandisers og logistikk ansvarlige. I større virksomheter egner kurset seg best om flere fra innkjøpsorganisasjonen deltar sammen. 

Kursinnhold og læringsmål

Kurset gir en overordnet forståelse av hvilken risiko (for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø- og korrupsjonsstandarder) din virksomhet står overfor i innkjøp via mellomledd, og hvordan du kan forebygge og håndtere denne risikoen gjennom å bygge gode systemer for oppfølging av leverandørkjeden. Vi ser blant annet på sourcingstrategi, intern organisering, leverandøroppfølging og forankring blant leverandører og i egen virksomhet. 

Forkunnskaper og forberedelse

Deltakere bør ha gjennomført IEHs grunnkurs i etisk handel eller tilsvarende kunnskap om etisk handel og relevante utfordringer i produsentland.

Deltakere må ha satt seg inn i egen virksomhets (eventuelle):

  • innkjøps- og/eller sourcing strategi,
  • policydokumenter,
  • prosedyrer, malverk, systemer for leverandørhåndtering og innkjøpsbetingelser,
  • mål og utfordringer på etisk handel/bærekraft/samfunnsansvar området,
  • prosedyrer for innkjøp og innkjøpsbetingelser.

Forberedelse og gjennomføring

Forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, individuelle oppgaver knyttet til eget arbeid.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 750 (kun for IEH-medlemmer). 

Frist for påmelding er en uke før kursstart. IEH tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det er få påmeldte. Påmelding er bindende.

Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel før kursdato uten gebyr. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato blir det lagt til et avmeldingsgebyr som tilsvarer 25% av kursavgiften. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved å la være å møte opp, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.