Initiativ for etisk handel

Anskaffelsesprisen 2017

Er din virksomhet årets vinner av anskaffelsesprisen? Prisen deles ut på Anskaffelseskonferansen i regi av Difi den 23. november. Initiativ for etisk handel (IEH) sitter i juryen.

Vil du vinne Anskaffelsesprisen?

Da oppfordrer IEH våre medlemmer til å nominere sin kandidat til anskaffelsesprisen Bærekraftige anskaffelser innen 25. oktober!

Du kan sende inn nominasjon her

Hvorfor deler vi ut prisene?

Gjennom å dele ut anskaffelsesprisen ønsker vi i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) å løfte frem gode eksempler på innkjøp i det offentlige. Vi søker virksomheter som har iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges. Virksomheten har ikke nødvendigvis kommet lengst på fagområdet, men viser handlekraft og evne til å gå i riktig retning.

Anskaffelsesprisen deles ut i to kategorier:

1. Bærekraftige anskaffelser

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har lykkes med bærekraftige anskaffelser. Virksomheten har forsikret seg om at leverandører opptrer etisk, at varer og tjenester ivaretar hensyn til sosiale, økonomiske og klima- og miljømessige forhold.  

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • har gjennomført anskaffelser hvor bærekraftighet er tatt hensyn til gjennom hele anskaffelsesprosessen. 
 • har sikret nødvendige endringer for å nå målene for bærekraftig innkjøp. Det kan være endringer i kompetanseoppbygging, endringer i roller, ansvar og rutiner.
 • har åpnet opp for å tenke nytt og innovativt og på den måten bidratt til utvikling i leverandørmarkedet. 

Juryen består av:

 • Camilla Gramstad, Virke
 • Marit Holter-Sørensen, Difi
 • Per Harbø, Leverandørutviklingsprogrammet
 • Heidi Furustøl, Initiativ for etisk handel
 • Mona Stormo Andersen, Difi (juryleder)

 Den andre kategorien er:

 2. Digitalisering og god styring

Prisen deles ut til en offentlig virksomhet som på særskilt måte har arbeidet med å digitalisere og oppnådd god styring av anskaffelser.

Juryen legger vekt på at virksomheten 

 • styrer innkjøpsfunksjonen gjennom digitalisering og gode rutiner.  
 • har tatt i bruk digitale verktøy som konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV), verktøy for bestilling og eller fakturering.
 • styrer innkjøp på konkrete mål og kan dokumentere gevinstrealisering, som for eksempel reduserte kostnader, økt kvalitet i tjenester eller produkter og redusert tidsbruk. 

Juryen består av:

 • Gøril Aune, DFØ
 • Arnhild Gjønnes, NHO
 • Anna Katrine Hvardal, Difi
 • André Hoddevik, Difi
 • Lin Helliesen, KS Innkjøpsforum
 • Mona Stormo Andersen, Difi (juryleder)

 Hvem kan nomineres?

Alle offentlige virksomheter som kommuner, fylkeskommuner, statlige virksomheter, helseforetak kan nomineres til prisen.

Fra fire til to kategorier

I år har vi redusert antall kategorier fra fire til to. Innovasjon inngår i prisen for bærekraftige anskaffelser samtidig som vi får et bredere perspektiv på samfunnsansvaret i offentlige anskaffelser. Kategoriene for styring og digitalisering er slått sammen til én pris fordi digitalisering inngår som et viktig virkemiddel for å oppnå bedre styring.

Du kan melde deg på Anskaffelseskonferansen her

Hele programmet kan du lese her 

Foredragsholdere

Utsillere