Initiativ for etisk handel

Ledig stilling: Kontorleder – 70 % stilling

Vi søker en engasjert og strukturert kontorleder i 70% stilling som kan bidra til at IEH kan gjøre internasjonal handel mer bærekraftig i tråd med FNs bærekraftsmål og agenda 2030.

Initiativ for etisk handel (IEH) er Nordens ledende ressurssenter for bærekraftig handel. Sammen med våre søsterorganisasjoner Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Ethical Trading Initiative (ETI) i England utgjør vi et av verdens største nettverk innen etisk handel.
IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder, slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske – og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. IEH ble stiftet i 2000 og er et flerpartsinitiativ bestående av arbeidsgiversiden, fagbevegelsen, næringsliv, sivilsamfunn og offentlig sektor.
IEHs 160 medlemmer omsetter for over 700 milliarder årlig.
Les om IEH på: etiskhandel.no 

 Ansvar og arbeidsoppgaver:

-          Kontoradministrative-oppgaver og generell kontordrift, inkludert IT

-          Økonomi, budsjett-og regnskap (IEH har ekstern regnskapsfører)

-          Personalforvaltning

-          Kursadministrasjon

-          Medlemsadministrasjon

-          Administrativ støtte til fagrådgiverne

-          Ulike andre administrative oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

-          Relevant høyere utdanning fortinnsvis innen økonomi og/eller

-           relevant arbeidserfaring fra annen økonomisk/administrativ rolle

-          Erfaring med regnskap, budsjettering og fakturering

-          Erfaring fra små/mellomstore organisasjoner

-          Flytende norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

-          Fordel med kjennskap til bærekraftig handel

-          Beherske IT

Personlige egenskaper:

-          Strukturert, systematisk og kvalitetsbevisst

-          Handlekraftig og serviceminded

-          Troverdig og tillitsskapende

-          Positiv og god lagspiller

-          Et sterkt engasjement for IEHs formål og arbeid

Vi tilbyr en interessant kontorlederstilling i en spennende organisasjon som skal bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor blir mer bærekraftig. Kontorleder rapporterer til daglig leder.
Lønn etter avtale.
Arbeidssted er i Oslo.

Søknadsfrist: 10. september 2017

Tiltredelse: januar 2018

Søknad og CV sendes elektronisk til: jobb@etiskhandel.no

Kontakt: Daglig leder Heidi Furustøl, mobil 997 05 145