Initiativ for etisk handel

G20-landene må respektere retten til fagorganisering

Moderne slaveri og retten til fagorganisering henger nøye sammen. Men hvor alvorlig bør vi ta G20 ledernes kamp mot moderne slaveri når de fagorganiserte likevel blir undertrykt?

Det er anerkjente Business & Human Rights Resource Centre som spør om dette i sin blogg.

G20 landene har forpliktet seg til å eliminere barnearbeid, menneskehandel og tvangsarbeid. Reultatene uteblir til tross for at landene utgjør 75 prosent av verdensøkonomien. Dermed blir spørsmålet; hvor mye håp om endring kan vi forvente av lederne som i sin erklæring 8. juli i år, understreker at "rettferdig og anstendig lønn", samt "sosial dialog" , er sentrale komponenter i bærekraftige og inkluderende globale leverandørkjeder?

Både Initiativ for etisk handel (IEH) og våre søsterorganisasjoner ETI og DIEH, mener fagforeningene og retten til fagorganisering er helt sentralt i kampen mot moderne slaveri og for anstendig arbeid.  Som en del av dette arbeidet, har blant annet IEH utgitt veilederen «Aktsomhetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter (Human Rights Due Diligence)» som beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre «due diligence» for å unngå brudd på menneskerettigheter.

 Veilederen er utviklet i samarbeid med medlemmer, bedrifter, frivillige organisasjoner og fagforeninger, og gir gode og praktiske råd for hvordan virksomheter kan forebygge, håndtere og redusere risikoen for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Du kan lese hele saken fra Business & Human Rights Resource Centre her.