Initiativ for etisk handel

Ny og innovativ veileder fra IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer nå en ny veileder og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser. Tirsdag 27. juni presenteres veilederen.

Veilederen "Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere" omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert tilnærming til tematikken. Veilederen, tar som første i sitt slag, opp i seg rammeverket «FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter» (UNGP), som slår fast staters plikter og næringslivets ansvar for å forhindre brudd på slik rettigheter. Dette gjelder også for offentlig sektor.

Loven pålegger

1. januar 2017 fikk offentlige oppdragsgivere krav på seg om å ha «egnede rutiner for å fremme grunnleggende rettigheter ved offentlige anskaffelser» gjennom § 5 i Lov om offentlige anskaffelser (LoA). Loven pålegger offentlige oppdragsgivere å forholde seg til risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter i anskaffelser. § 5 i LoA omfattes også av det samme rammeverket - UNGP.

Den nye veilederen og verktøyet bygger på en ny metode for risikoanalyse som prioriterer risiko for de «mest alvorlige bruddene».

Konkrete anbefalinger og råd

Hva er så «egnede rutiner»? I § 5 er det krav til «egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter», men hva betyr det, og hva er en god risikoanalyse og hva er egnet kontraktsoppfølging? I IEHs oppdaterte veileder «Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser» som presenteres på seminaret 27. juni, får man noen svar. Her er konkrete anbefalinger og råd om hvordan prioritere blant mange anskaffelser, aktiviteter og tiltak i planleggingsfasen, konkurransegjennomføringen og kontraktsfasen.

Høyrisikoanskaffelser

Det gjøres en rekke høyrisikoanskaffelser i offentlig sektor. Innenfor enkelte kategorier stilles det ofte krav til etisk handel, i andre er det dårligere stilt. Det er enkelt å stille gode etiske krav, oppfølging krever mer. Basert på dokumentanalyse av nærmere 900 høyrisikoanskaffelser i årene 2009-2016, står det svært dårlig til med oppfølgingen. I lys av §5 driver offentlig virksomheter risikosport.

I forkant av lanseringen av veilederen samme dag, inviterer Initiativ for etisk handel (IEH) og Difi til frokostseminar og lansering av rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp», som er en oppfølger av en tidligere undersøkelse, gjennomført av IEH. Rapporten tar for seg bruken av etiske krav i 255 høyrisikoanskaffelser På frokostseminaret vil du få høre mer om undersøkelsen, hva som er funnene, og hvilket bilde som tegner seg i bruken av etiske krav fra 2009-2016, med særlig vekt på utviklingen fra 2014 til 2016.

Du kan melde deg på IEH:Seminar - Veileder og verktøy for risikostyring og kontrakts-oppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser her

Og her kan du melde deg på Frokostseminar: Lansering av rapport om bruken av etiske krav i høyrisikoanskaffelser

Du kan også lese mer om Frokostseminaret her

Foto: @Shutterstock