Initiativ for etisk handel

Sykehusinnkjøp vant miljøpris

IEH-medlemmet Sykehusinnkjøp HF er tildelt Svaneprisen for godt miljøfokus i innkjøpsarbeidet. Vi gratulerer.

Prisen til årets innkjøper ble delt ut under Svanekonferansen onsdag denne uka. Og juryen begrunner prisen med det grundige og gode arbeidet Sykehusinnkjøp HF har gjort for å stille strenge miljøkrav i innkjøpsarbeidet.

Helseforetaket, som jobber med innkjøp til spesialhelsetjenesten, har i sine vedtekter at man skal være en pådriver i arbeidet med etisk handel og miljøvennlige innkjøp. Derfor setter man stor pris på å bli tildelt Svaneprisen.

– Sykehusinnkjøp ønsker å være i front for å sikre gode miljøkrav i anskaffelser og det er med stor glede vi mottar Svaneprisen for Beste innkjøper. Den posisjonen ønsker vi å opprettholde, sier administrerende direktør Kjetil Istad.

Samarbeid mellom divisjonene

Under konferansen tok spesialrådgiver innen miljø, Trude Ertresvåg, imot prisen på vegne av Sykehusinnkjøp HF.

– Det å få en så gjev pris for vårt miljøarbeid er svært inspirerende, sier hun.

Hun ser stor verdi i samarbeidet Sykehusinnkjøp har med Svanen.

– Vi setter stor pris på samarbeidet med Svanen. Det sparer mye tid. Vi kan da fokusere på å utvikle miljøkrav og –kriterier i kategoriene som er særlig relatert til helse, hvor det i begrenset grad finnes tilgjengelige kriteriesett for Svanemerket. I tillegg betyr bruk av slike offentlige kriteriesett at leverandører som vi deler med andre offentlige innkjøpere, vil møte likelydende krav på miljøsiden, påpeker Ertresvåg.

Her kan du lese juryens begrunnelse:

«Årets innkjøperpris går til en organisasjon som viser vei. Organisasjonen har store innkjøpsbudsjetter og stort ansvar for mange mennesker i sine anskaffelser. De har vist miljømerkingen tillitt og har brukt svanekrav offensivt innenfor sentrale rammeavtaler for blant annet rekvisita og forbruksvarer, møbler og inkontinens i året som var.

 Årets innkjøperpris går til en organisasjon som viser vei. Organisasjonen har store innkjøpsbudsjetter og stort ansvar for mange mennesker i sine anskaffelser. De har vist miljømerkingen tillitt og har brukt svanekrav offensivt innenfor sentrale rammeavtaler for blant annet rekvisita og forbruksvarer, møbler og inkontinens i året som var.

En like viktig grunn til at aktøren oppnår prisen er måten de nå gjør seg klar for å stille enda mer offensive miljøkrav. De inviterer til leverandørkonferanser for å informere om nytt regelverk innenfor bransjen for medisinske engangsartikler. De deltar aktivt i utviklingen av nordiske og norske veiledere som berører miljømerking, stiller på seminarer og driver påvirkning på mail, telefon og i møter. De snakker pent om arbeidet vi gjør foran hundre innkjøpere på Kommunenes Sentralforbunds Innkjøpsforums årskonferanse. Ikke mindre enn tre innkjøpere fra selskapet har deltatt i arbeidet med ny veileder for kjøp av miljøriktige sykehustekstiler, i regi av nordisk ministerråd. Her er miljømerking et sentralt virkemiddel.

Den mest miljøivrige har sikret at den komplette lista for innkjøpskategorier er klargjort for å kreve eller vektlegge miljømerkede produkter gjennom fremtidig elektronisk handel.

Det er fullt fortjent at de tre Helseforetakene som er deltaker i Nettverk for miljømerket innkjøp deler prisen, og at Trude Ertresvåg fra deres felles innkjøpsorganisasjon Sykehusinnkjøp inviteres opp til å motta årets pris!»

Tekst og foto: Aslak Ballari, www.sykehusinnkjop.no