Initiativ for etisk handel

Etisk handel konferansen 2017 - årets viktigste møteplass

Alle verdens land har blitt enige om en felles agenda for å skape en bærekraftig verden innen 2030. Etisk handel har en betydningsfull rolle i dette arbeidet. 26. april inviterer IEH til Etisk handel konferansen 2017 - Status etisk handel Norge.

Velkommen til årets viktigste møteplass for dialog og utveksling av etisk og bærekraftig handel 

På årets etisk handel konferanse er mer enn 150 ledende virksomheter, fagbevegelse og organisasjoner innen etisk handel invitert! Etisk handel konferansen 2017 finner sted 26. april på Månefisken i Oslo.

Vi vet altså hvor vi skal, men hvordan ligger vi an? På konferansen presenterer IEH status på etisk handel i Norge - en kartlegging av ulike interessenter; forbrukere, bedrifter, offentlig sektor og leverandører i produsentland sitt forhold til etisk handel. Ledende private og offentlige virksomheter, fagbevegelse og organisasjoner vil utfordre og inspirere deg.

Det blir en levende konferanse med erfaringsutveksling hvor du får mulighetene til å dele, spørre, og lære.

Bærekraftsmålene og hvordan etisk handel leverer på dem.

Ingvild Næss Stub, statssekretær ved statsministerens kontor retter søkelyset mot hvordan etisk handel kan levere på bærekraftsmålene fram mot 2013.

Og hvilket ansvar har og tar norske bedrifter? Hvilket ansvar forventer vi at næringslivet – og offentlig sektor tar? Hvordan nå målene og har vi nok virkemidler?

John Peder Egenæs fra Amnesty Norge, Steinar Olsen, daglig leder og eier i Stormberg, Jan Erik Glimsholt, administrerende direktør i Kjeldsberg kaffe, Gunnar Gundersen, nestleder i næringskomiteen på Stortinget (H) og Heikki Holmås, medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget (SV) og Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet samt ungdommer fra LO og Virkes prosjekt «The Tip» skal hjelpe oss til å forstå hvordan og hvorfor etisk handel bidrar til en mer bærekraftig verden.

I arbeidsgruppen for konferansen, sitter NorgesGruppen, H&M og NTNU, i tillegg til IEH

Sett av dagen 26.april. 

Vi ser frem til å se deg!

 Program og påmeldingsskjema finner du her