Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan? (kun for medlemmer)

20. september 2017
Kl. 09:30 - 15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Reidun Blehr Lånkan/reidun@etiskhandel.no

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig.

Workshopen går gjennom ulike dilemmaer, utfordringer og muligheter knyttet opp til arbeidet med å implementere og operasjonalisere arbeidet med etisk handel. IEHs femtrinns-modell for etisk handel er sentral i workshopen. Alle deler av modellen tas opp, med vekt på forankring og organisering i egen virksomhet. Videre påbygning på denne workshopen er IEHs workshop «Risikokartlegging, prioritering og forbedring».

Målgruppe:

Bedrifter. Alle som er direkte involvert i virksomhetens arbeid med etisk handel; CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i organisasjonens arbeid. Kurset er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Alle som ønsker å delta på IEHs øvrige påbyggingskurs og -workshops, bør ha deltatt på denne innførings-workshopen.

Innhold og læringsmål:

Vi presentere og diskuterer «god metode» for etisk handel, ulike dilemmaer og hva som bør være på plass for å jobbe godt med etisk handel. Deltakerne får presentert verktøy, eksempler på god praksis fra forskjellig typer bedrifter og en presentasjon direkte fra et IEH medlem.

Læringsmål

  • Kjenne til god metode for å implementere arbeidet med etisk handel
  • Ha forståelse for hvordan møte ulike dilemmaer og arbeide aktivt med forankring i egen virksomhet og i leverandørkjeden
  • Kjenne til sentrale elementer i risikostyring knyttet til arbeidet med menneskerettigheter, miljø og korrupsjon
  • Forstå hvordan forretningsrutiner og innkjøpspraksiser er relevante for arbeidet med etisk handel.
  • Forstå hvordan bedriften kan utvikle egen virksomhet i retning av å kapitalisere på arbeidet med etisk handel

Forkunnskaper:

Du bør ha forkunnskaper tilsvarende læringsmål i IEH-kurset «Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?»

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar. Workshopen gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 950

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.