Etisk handel Norge

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring (kun for medlemmer)

31.08, 12.10 og 06.12
Kl. 09:00-15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Stine Foss / stine@etiskhandel.no

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden.

Workshopene bygger på hverandre, og det forventes at deltakerne er med på alle tre delene. Dersom virksomheten har flere ansatte som er involvert i etisk handel arbeidet anbefales det at disse deltar sammen. Mellom hver workshop skal deltakerne gjøre selvstendig arbeid med risikokartlegging for egen virksomhet, med bistand fra IEHs rådgivere.

Målgruppe

CSR- og etisk handelsansvarlige, ansvarlige for leverandørkjedeoppfølging, innkjøpere, og andre stillingsfunksjoner som bør ha kunnskap om operative oppgaver knyttet etisk handel arbeidet i organisasjonen.

Kursinnhold og læringsmål

Workshop 1: Risikokartlegging og prioritering land/bransje

Faglig innledning fra IEH om metoder for risikokartlegging knyttet til menneskerettigheter og miljø. Selvstendig arbeid med virksomhetsspesifikk risikokartlegging. Presentasjon av eget arbeid og feedback fra andre workshopdeltakere og IEH.

  • Forstå sammenhengen mellom risiko for brudd på CoC og risiko for egen virksomhet
  • Kjenne til og kunne anvende kilder og metoder for kartlegging av risiko på land/bransje.
  • Kunne vurdere risiko og prioritere videre kartleggingsarbeid i leverandørkjeden.

Workshop 2: Risikokartlegging og prioritering produsent

Faglig innledning fra IEH om prinsipper for prioritering og kartlegging av risiko hos produsenter, og muligheter og begrensninger ved ulike metoder. Deltakerne presenterer utvalgte deler av virksomhetens risikoanalyse for IEH og øvrige workshopdeltakere.

  • Kjenne til og kunne anvende metoder og verktøy for kartlegging av risiko hos produsent
  • Kunne analysere risiko og årsaker til brudd på CoC

Workshop 3: Forbedring

Faglig innledning fra IEH om forbedringsstrategier. Eksempler fra IEHs medlemsbedrifter om forbedringsarbeid i praksis. Deltakerne presenterer utvalgte deler av virksomhetens risikoanalyse for IEH og øvrige workshopdeltakere, diskusjon rundt prioriteringer og forbedringsmuligheter.

  • Kjenne til viktige strategier for forbedringsarbeid
  • Utvikle og iverksette forbedringsstrategi for egen virksomhet

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Deltakere skal ha gjennomført IEHs innføringskurs i etisk handel eller lignende. Virksomheten skal ha vedtatt og formidlet sine etiske retningslinjer til alle 1.ledds leverandører. Deltakere må ha oversikt over bedriftens virksomhet i Norge og utlandet, herunder kartlagt hvor (land og område) virksomhetens leverandører befinner seg i. Deltakere må også ha satt seg godt inn i informasjon om de ulike delene av CoC på IEHs nettsider.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 2500 per person (kun IEH medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering, samt to timers rådgivining mellom hver workshop fra medlemsrådgiver i IEH. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Kurset er nå fullt, ny serie settes opp våren 2018.

Tidligere deltakere om kurset

Viktig kurs for å få en bedre oversikt på problemstillingen i de landene vi opererer i.

Nyttig og effektivt kurs - veldig bra å få hjelp til å prioritere!

Kjempenyttig å komme sammen med andre å diskutere felles problemstillinger!