Etisk handel Norge

Kurs og opplæring

Kompetanseheving er viktig for å skape fremdrift i arbeidet med etisk handel. Etisk Handel Norges kompetansehevingstilbud tar sikte på praktisk implementering av arbeidet både i Norge og i leverandørkjeden, og er utviklet basert på 20 års erfaring fra feltet. Vi tilbyr også skreddersydde interne kurs for medlemmene våre.

I vår kalender finner du dato for når neste kurs holdes og du kan melde deg på de kursene du vil delta på. Du finner detaljert kursbeskrivelse ved å trykke på kurstitlene nedenfor.

Etisk Handel Norge anbefaler følgende opplæringsløp:

Bedrifter:


Bedrifter som leverer til offentlig sektor vil også ha nytte av:


Offentlige virksomheter:


Organisasjoner:

Vi holder også bedriftsinterne kurs på forespørsel, med muligheter for tilpasning til den enkelte bedrift. I tillegg arrangerer IEH:forum for medlemmer om ulike tema på jevn basis. Har du spørsmål om vårt opplæringstilbud ta kontakt med reidun(at)etiskhandel.no, eller kontakt din medlemsrådgiver for anbefalt oppplæringsløp for din virksomhet.