Initiativ for etisk handel

IEH mener

Vi mener mye og vi mener ofte. Her finner du kronikker og debattinnlegg som er signert Initiativ for etisk handel (IEH). IEH har valgt å publisere meningene våre på www.etiskhandel.no. Du vil også finne kronikker og debattinnlegg som er publisert i dagspressen her.

Gode kronikker har et klargjørende fokus og er ofte til ettertanke. I IEH ønsker vi å skape debatt rundt viktige tema som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.
Som form er kronikker og debattinnlegg gjerne mer faktisk orientert enn en vanlig nyhetsartikkel. Vignetten «IEH mener» gir IEH mulighet til å møte samfunnet på egne premisser, med egne ord og innen eget tema.

Vi vil gjerne høre fra dere også. I kommentarfeltet kan du legge inn egne kommentarer på IEH sine kronikker og debattinnlegg.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 21 09 04 90 eller e-post info@etiskhandel.no


Bedre lønn er ikke nok

Bedre lønn er ikke nok

En fabrikkeier i Bangladesh økte lønningene til arbeiderne sine. Ledelse og arbeidere på andre fabrikker i området var ikke veldig begeistret for ideen. Han mottok dødstrusler.

Les mer »


Revisjonar åleine løyser lite

Revisjonar åleine løyser lite

Organisasjonskomiteen til OL London, LOCOG, vedtok allereie i 2008 etiske retningsliner for innkjøp som skulle sikra at alle varer som vert brukt under OL er produserte under vilkår i tråd med internasjonale retningsliner og nasjonal lovgjeving i pro...

Les mer »

Rapportering à la carte?

Rapportering à la carte?

Samfunnsansvar skal inn i regnskapsloven. For at regjeringens forslag skal unngå å bli en papirmølle, må rapporteringsplikten slå fast at bedrifter forventes å rapportere konkret på risikoen for brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet.

Les mer »