Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

05.03, 10.04 og 28.05 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

29.05 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Workshop - How to use audits better (kun for medlemmer)

05.06 IEH:Workshop - How to use audits better (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-13:00

Recognizing the fact that most IEH-members use, and will continue to use audits as part of their work on ethical trade, we are hosting this practical session on how to use audits in a better way. Join this training to learn how to use audits more smartly, and about the role audits can - and cannot - play in a due diligence approach to supply chain management. »


Kan produktene dine lages uten vann?

13.06 Kan produktene dine lages uten vann?

Youngs gate 6, Kulturhuset, Oslo, Kl 09:00-11:00, Arr.: Etisk handel Norge, Kirkens Nødhjelp og Storebrand

Ikke det, nei? Overforbruk og forurensning av vann i produksjonsland er ett av mange risikoområder som kan påvirke norske virksomheters lønnsomhet. Lær mer om hvordan du kan styrke din virksomhets risikohåndtering med nye landstudier og innspill fra sivilsamfunn, og hvordan investorer knytter vannspørsmål til finansiell risiko.  »


Lovlig og bærekraftig trevirke

17.06 Lovlig og bærekraftig trevirke

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-13:00, Arr.: NEPCon, Virke, NHO og Initiativ for etisk handel (IEH)

Seminar om ulike tilnærminger til hvordan sikre bærekraftige tre- og papirprodukter i verdikjeden og oppfylle lovkrav i EUs tømmerforordning »


IEH: Workshop Addressing recruitment fees: preventing modern slavery

20.06 IEH: Workshop Addressing recruitment fees: preventing modern slavery

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-13:00

Modern slavery is prevalent in global supply chains – as many as 25 million people worldwide are estimated to be victims of forced labour. Working to eliminate recruitment fees is essential for companies committed to tackling modern slavery in their supply chain. Join this workshop for a practical introduction to recruitment fees and how to address it. »