Initiativ for etisk handel

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.

IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

05.03, 10.04 og 28.05 IEH:Workshop - Risikokartlegging, prioritering og forbedring

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Hovedfokus på risikokartlegging, analyse av risikobildet og tiltak for å redusere risiko for brudd på virksomhetens etiske retningslinjer. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

24.04 IEH:Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom U-042 (se lenke under), Kl 09:00-15:30

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du hvordan en slik rutine omsettes til praksis. »


IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

25.04 IEH:Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, rom U-042 (se lenke under), Kl 09:30 - 15:30

§5 i lov om offentlige anskaffelser sier at oppdragsgivere skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter i risikoanskaffelser. En følge av dette er at oppdragsgivere i økende grad vil ta i bruk kvalifikasjonskrav for etisk handel. "Standarden" for slike krav er utviklet av IEH i samarbeid med medlemmer. »


ESG + aktsomhetsvurderinger = bærekraftige investeringer

26.04 ESG + aktsomhetsvurderinger = bærekraftige investeringer

Essendrops gate 7, Nordea, Oslo, Kl 08:15-10:30, Arr.: Etisk handel Norge, Norsif, Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, KLP

Investorers interesse for ESG øker. Likevel, mye tyder på at det er et stykke igjen før ESG-rangeringer er tilstrekkelig standardisert slik at de er mer entydige og kan hjelpe investorene i å gjøre bærekraftige investeringer. Et viktig, men lite kjent verktøy er OECDs nye veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. »IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis

08.05 IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Din innkjøpspraksis kan ha mye å si for leverandørenes evne til å sikre gode arbeids- og miljøforhold. Har innkjøperne hos dere nok informasjon til å ta bærekraftige valg i sin innkjøpshverdag? Hva skjer hos produsentene deres når produktspesifikasjonene ikke er gode nok, eller når ordre endres? Vet dere om prisen dere betaler dekker lønn, pensjon og helseforsikring for arbeiderne?  »


IEH:workshop - Workers voice and representation

09.05 IEH:workshop - Workers voice and representation

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-16.00

Why and how to work towards effective worker participation in global supply chains? This interactive, practical workshop will help you understand the meaning of freedom of association and collective bargaining and its importance in ensuring that workers in supply chains can exercise their rights. You will also learn how to work with suppliers, trade unions and other stakeholders in order to strengthen worker representation. In collaboration with ETI. »


IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

22.05 IEH:Kurs - Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva etisk handel er og hvorfor det er relevant for din bedrift. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos IEH. »


IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

23.05 IEH:Workshop - Hvordan bærekraft i leverandørkjeden - metodikk (kun for medlemmer)

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Innføring i metodikk for å implementere bærekraftig leverandørkjedestyring og operasjonalisere virksomhetens mål fremsatt i retningslinjene for etisk handel. Dette kurset bygger på «Hvorfor bærekraft i leverandørkjeden - grunnkurs», som gir en bredere forståelse av etisk handel og hvorfor dette er viktig. »


IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

29.05 IEH:Workshop - Strategisk tilnærming til bærekraftsmålene

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


IEH:Workshop - How to use audits better

05.06 IEH:Workshop - How to use audits better

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-13:00

Recognizing the fact that most IEH-members use, and will continue to use audits as part of their work on ethical trade, we are hosting this practical session on how to use audits in a better way. Join this training to learn how to use audits more smartly, and about the role audits can - and cannot - play in a due diligence approach to supply chain management. »


IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

06.06 IEH:Kurs - Hvordan kan du som leverandør til offentlige virksomheter levere på §5 i lov om offentlig anskaffelser (LoA)?

IEH, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:00-16:00

Lov om offentlige anskaffelser krever at offentlige innkjøpere tar hensyn til grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter når de gjør risikoanskaffelser. Dette kurset gir deg som leverandør til offentlig sektor en grundig innføring i hva du må levere på for å etterleve lovkravene, og hvordan du kan gjøre det.  »