Etisk handel Norge

IEH arrangement

IEH tilbyr kurs for virksomheter i Norge om ulike tema og på forskjellige nivåer. De fleste IEH kurs er beregnet på våre medlemmer, men noen er også åpne for andre.

IEH courses and seminars are mostly presented in Norwegian, but most courses are available in english upon request.

Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

26.09, 05.11 og 04.12 Workshop: Risikokartlegging, prioritering og håndtering

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

Workshopserie i tre deler som setter deg i stand til å gjøre aktsomhetsvurdering (due diligence) på menneske-, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. I løpet av workshopene skal du gjennomføre risikokartlegging og utarbeide en plan for prioritering og oppfølging av risiko for leverandørkjeden. »


Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden

30.10 Kurs: Antikorrupsjonsarbeid i leverandørkjeden

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Oslo, Kl 10:00-15:00, Arr.: Etisk Handel Norge og Transparency International Norge

Hva gjør du når det viser seg at den kinesiske produsenten leverandøren din benytter har bestukket lokale myndigheter for å få miljøutslippstillatelse? Eller når det gode resultatet i siste sosiale revisjon er gitt av en korrupt revisor? Hvordan kan norske virksomheter unngå korrupsjon i leverandørkjeden og i egen innkjøpsprosess? Dette kurset gir deg innføring i praktisk metodikk for ansvarlig leverandørkjedestyring med fokus på antikorrupsjonsarbeid.  »


Workshop: Pakistan m/Zulfiqar Shah (PILER)

01.11 Workshop: Pakistan m/Zulfiqar Shah (PILER)

Etisk handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-11:00, Arr.: Etisk handel Norge

Pakistan er et marked i vekst og et stadig viktigere sourcing-land for Etisk handel Norges medlemmer. Det er også et land med høy risiko knyttet til menneske-, arbeidsrettigheter og miljø. Etisk handel Norge inviterer til en praktisk workshop med ekspert Zulfiqar Shah, co-director i organisasjonen PILER. »


Fagdag for leverandører og offentlige oppdragsgivere i helsesektoren

01.11 Fagdag for leverandører og offentlige oppdragsgivere i helsesektoren

Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 9.00-14.30 (mulig å delta på deler av arrangementet, se agenda), Arr.: Etisk handel Norge og Melanor

Etisk handel Norge og Melanor inviterer til fagdag for leverandører og offentlige oppdragsgivere i helsesektoren. Fokus er på bærekraftige anskaffelser av medisink utstyr og forbruksmateriell fra Pakistan og Malaysia. »


Workshop: FNs bærekraftsmål for næringslivet

13.11 Workshop: FNs bærekraftsmål for næringslivet

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09.00-15:00

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Denne workshopen gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål. »


Grunnkurs kjemikalielovgivning

20.11 Grunnkurs kjemikalielovgivning

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:30-15:00

Grunnkurs i kjemikalielovgivning for norske tekstilbedrifter. I samarbeid med Norwegian Fashion Hub (NFH) og Kjemikaliegruppen i RISE.  »


Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

27.11 Grunnkurs bærekraftig leverandørkjedestyring - del 1

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-12:00

Etisk handel og bærekraftig leverandørkjedestyring er i økende grad nødvendig for å leve opp til krav og forventninger fra forbrukere, kunder fra privat og offentlig sektor, eiere, ansatte og media. Dette kurset gir deg en innføring i hva bærekraftig leverandørkjedestyring innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet. Kurset danner grunnlaget for flere kurs hos Etisk Handel Norge. »


Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

27.11 Grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring - del 2 (kun medlemmer).

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 12:30-15:30

Praktisk innføring for bedrifter i metodikk for å komme i gang med bærekraftig leverandørkjedestyring. Kurset gir en grundig gjennomgang av verktøy og ressurser tilgjengelig for medlemmer av Etisk Handel Norge. Kurset bygger på del 1 av grunnkurs i bærekraftig leverandørkjedestyring.  »


Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

28.11 Kurs - Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige innkjøp

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00-15:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Kontraktsoppfølging av etiske krav gjøres på bakgrunn av en god, relevant og aktuell risikoanalyse på land, sektor og produktnivå. Sannsynlighet for brudd og alvorlighetsgrad er bestemmende hva som prioriteres først i oppfølgingen. »


Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

29.11 Workshop - Hvordan stille og evaluere kvalifikasjonskrav for etisk handel

Etisk Handel Norge, Hausmannsgate 19, Oslo, Kl 09:00 - 14:00

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter i risikoanskaffelser. Det betyr - blant annet - å stille etiske krav som kvalifikasjonskrav , særlig i anskaffelser der risiko for brudd er høy. »