Etisk handel Norge

God praksis

For mange virker det uoverkommelig å håndtere kritikkverdige forhold i egen leverandørkjede – hvor starte? Og med hva? Endring skjer ikke over natten. Veien til forbedringer kan være lang og endring skjer i hovedsak gjennom langsiktig samarbeid. Mange små skritt og tiltak. Ofte må det gjøres en jobb hjemme i egen virksomhet før man kan rette blikket mot leverandørkjeden.

Siden 2000 har IEH, sammen med våre medlemmer, skapt god praksis for ansvarlig leverandørkjedestyring. I denne databasen finner du eksempler på dette.  Virksomhetene som er plukket ut gjør ikke nødvendigvis alt riktig i sin etiske handel ‒ mange har fortsatt en lang vei å gå. Men deres eksempler på god praksis kan være til inspirasjon og nytte for andre virksomheter som ønsker å jobbe for at varene de kjøper inn er produsert med respekt for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Ble kåret som etikkversting

Ble kåret som etikkversting

Helse Sør-Øst valgte å fortelle åpent i media om sine etiske utfordringer for å styrke den interne forankringen rundt det påbegynte arbeidet med etisk handel.

Les mer »