Initiativ for etisk handel

Eksterne arrangement

Her er informasjon relevante arrangementer relatert til samfunnsansvar, som IKKE er IEHs egne kurs og seminarer. Tips oss gjerne om relevante kurs, konferanser og seminarer på info@etiskhandel.no

Antikorrupsjonskonferansen 2019

06.06 - 07.06 Antikorrupsjonskonferansen 2019

Felix Konferansesenter, Oslo, Arr.: ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer, KS

Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører. »


Global Cotton Sustainability Conference

11.06 - 13.06 Global Cotton Sustainability Conference

Shanghai, China, Arr.: Better Cottton Initiative

The 2019 Global Cotton Sustainability Conference will bring the entire sector together, to collaborate on a more sustainable future for cotton. Join industry leaders and experts in Shanghai for the opportunity to discuss cotton matters at field level, in the supply chain and in consumer-facing business.  »


Global Forum for Responsible Recruitment

09.07 - 10.07 Global Forum for Responsible Recruitment

Bangkok, Thailand, Arr.: IHRB - Institute for Human Rights and Business

Join the Leadership Group for Responsible Recruitment and representatives from other global brands, supliers, recruitment agancies, industry associations, governments and civil society for key discussions on how to further develop, support, promote and mainstream "Employer Pays" based recruitment models. »