Etisk handel Norge

Eksterne arrangement

Her er informasjon relevante arrangementer relatert til samfunnsansvar, som IKKE er IEHs egne kurs og seminarer. Tips oss gjerne om relevante kurs, konferanser og seminarer på info@etiskhandel.no

Passion for Ocean festivalen

24.08 - Oslo, 31.08 - Bergen, 07.09 -Trondheim Passion for Ocean festivalen

Oslo, Bergen, Trondheim, Arr.: Passion for Ocean

Folkets hyllest til havet skjer i Oslo 24. august 2019. Tradisjonen tro, lager vi folkefest på Vippetangen for å fortelle nettopp deg hvorfor du bør digge havet, og viser deg hvordan du kan ta vare på det. Sammen med dykkere, surfere, kitere, padlere, seilere, miljøpirater, fiskere, biologer, kokker og innovatører står vi klare med aktiviteter, kunnskap, musikk og småprat og gleder oss til å se dere! Passion for Ocean- festivalen skjer også i Bergen og Trondheim.


The needs of sustainable supply chains: Exploring solutions for the future actions

20.09 The needs of sustainable supply chains: Exploring solutions for the future actions

Tarihi Havagazı Fabrikası, Izmir, Turkey, Arr.: Egedeniz Textile

"The needs of sustainable supply chains: Exploring solutions for the future actions", will take place on the 20th of September 2019 in the historical gasworks (Tarihi Havagazı Fabrikası) of Izmir. The seminar will bring national representatives from the industry, civil society, public authorities and our stakeholders together to explore and discuss the opportunities and needs of the sustainable supply chain. More specifically, we will look into the potential solutions along the value chain from raw material to consumption and recycling after product life. The conference will also touch bases on how the manufacturing industry can be best supported to meet the requirements for changing global demands for materials. »


Business and Human Rights Masters Course 2019

20.09 - 22.09 Business and Human Rights Masters Course 2019

Universitet i Bergen, Kl 10:00-16:00, Arr.: Rafto Foundation for Human Rights og Institute for Human Rights and Business

The Business and Human Rights Masters course will explore the links between human rights and corporate activity across global operations and throughout supply chains. The course is hosted by the Department of Comparative Politics, University of Bergen, the Rafto Foundation for Human Rights, and the Institute for Human Rights and Business. »