Etisk handel Norge

Om oss

Om oss

Etisk handel Norge er Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder, samt sørge for at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Les mer »

Interne arrangement

Eksterne arrangement


Ny strategi og rapporteringsmal – hva mener du?

Ny strategi og rapporteringsmal – hva mener du?

Ikke nok med at vi har fått nytt navn, logo, grafisk profil og visjon – Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø – men nå starter strategiprosessen for neste periode 2020-2024! Hva vil du som medlem skal være Etisk handel Norge... Les mer »


Møt oss under Arendalsuka!

Møt oss under Arendalsuka!

I år har vi rekordhøy deltakelse på arrangementer for både for næringsliv, offentlig sektor og sivilsamfunn. Årsaken er trolig at bærekraft, næringsliv og menneskerettigheter fenger mer enn noensinne. Det er på høy tid. Og det haster. Vi har bare 11 ... Les mer »Vi søker to nye medarbeidere

Vi søker to nye medarbeidere

Etisk handel Norge hjelper medlemsbedrifter og organisasjoner til å få en bærekraftig forretningspraksis. Nå søker vi etter medlemsrådgiver og kommunikasjons- og markedsansvarlig. Les mer »


Flere nyheter »

Bli medlem »

Medlemmer får tilgang til rådgivning, verktøy og ressurser som hjelper deg med utfordringer knyttet til etisk handel

Gå til

Medlemsoversikt »

Her finner du oversikt over Etisk handel Norge sine medlemmer i bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner

Gå til


Kom i gang »

Etisk handel Norge sin modell for etisk handel viser hvordan du kan jobbe systematisk og målrettet med etisk handel i din leverandørkjede

Les mer »

Status etisk handel - bærekraftig ledelse

Rapporten «Status etisk handel 2018 – å lede eller ikke leve» inneholder utdrag fra medlemmene til Etisk handel Norge sin årlige statusrapportering, ferske undersøkelser og temaartikler, samt intervjuer der fokus er bærekraftig lederskap. Rapporten er på 28 sider, og kan lastes ned via lenken under.

Les mer »

Veileder for offentlige virksomheter

"Risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser" beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering  og oppfyllelse av §5.  Flere ressurser og verktøy er  tilgjengelig, en del også for ikke-medlemmer

Les mer »

Veileder

OECD har utarbeidet en god og konkret veileder for risikobaserte aktsomhetsvurderinger (due diligence) for et ansvarlig næringsliv. Veilederen som ble vedtatt 31.mai 2018 av OECD er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettighter (UNGP - UN Guiding Principles), enstemmig vedtatt i FN i 2011. 

Gå til »