Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Ansvarlig innkjøpspraksis - mellomledd

Innkjøpsfunksjonen forvalter virksomhetens verdier knyttet til etisk handel, men manglende systematikk og organisering kan gjøre innkjøp til en risikosport. På dette kurset lærer du hvordan du kan bygge gode systemer for å implementere arbeidet med etisk handel i indirekte innkjøp.

Målgruppe

Ledelse, Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelsansvarlige, merchandisers og logistikk ansvarlige.

Kursinnhold og læringsmål

Kurset gir en overordnet forståelse av hvilken risiko (for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø- og korrupsjonsstandarder) din virksomhet står overfor i innkjøp via mellomledd, og hvordan du kan forebygge og håndtere denne risikoen gjennom å bygge gode systemer for oppfølging av leverandørkjeden. Vi ser blant annet på sourcingstrategi, intern organisering, leverandøroppfølging og forankring blant leverandører og i egen virksomhet. 

Forkunnskaper og forberedelse

Deltakere bør ha gjennomført IEHs Innføringskurs i etisk handel eller tilsvarende kunnskap om etisk handel og relevante utfordringer i produsentland.

Deltakere må ha satt seg inn i virksomhetens:

  • innkjøps- og/eller sourcing strategi,
  • policydokumenter,
  • prosedyrer, malverk, systemer for leverandørhåndtering og innkjøpsbetingelser,
  • mål og utfordringer på etisk handel/bærekraft/samfunnsansvar området,
  • prosedyrer for innkjøp og innkjøpsbetingelser.

Forberedelse og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, individuelle oppgaver knyttet til eget arbeid.

Varighet

3,5 timer. Kurset holdes 2 ganger per år

Påmelding

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.