Etisk handel Norge

IEH:Kurs - Strategisk tilnærming til FNs bærekraftsmål

Hvilke bærekraftsmål er vesentlige for din virksomhet, og hvordan operasjonalisere arbeidet med disse? Dette kurset gir deg innføring i FNs bærekraftsmål, og hvordan du kan integrere dem i egen virksomhet gjennom vesentlighetsanalyse, utforming av strategier og virksomhetsspesifikke mål.

Målgruppe

Private og offentlige virksomheter. Ledere, mellomledere, bærekrafts/CSR/etisk handelsansvarlige og/eller innkjøpsansvarlige.

Kursinnhold og læringsmål

Kurset gir innføring i FNs bærekraftsmål, samt hvordan komme fram til hvilke bærekraftsmål som er viktige for din virksomhet. Interessentanalyse, Interessentdialog, vesentlighetsanalyse, Overordnet risikokartlegging,

Basert på virksomhetens aktiviteter gjør vi en vesentlighetsanalyse av hvilke mål din virksomhet kan bidra mest effektivt til, og hvilke mål dine interessenter forventer at du leverer på. Videre jobber vi med hvordan du kan omsette dette i praksis i gjennom utforming av strategier og mål for egen virksomhet.

  • Hva er FNs bærekraftsmål og hva betyr de for næringslivet/offentlig sektor virksomheter.
  • Hvilke bærekraftsutfordringer og muligheter som er sentrale for din virksomhet.
  • Metode for å komme fram til hvilke bærekraftsmål som er viktige for din bedrift.
  • Forståelse for hvordan integrere/operasjonalisere FNs bærekraftsmål i egen virksomhet.

Forkunnskaper/krav til deltakelse

Oversikt over virksomhetens aktiviteter og hva virksomheten gjør på bærekraft/samfunnsansvar per i dag.

Varighet

6 timer. Arrangeres 2 ganger i året.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 980 per person for IEH-medlemmer, kr 3400 per person for ikke-medlemmer og kr 2200 for NGOer og ideelle organisasjoner som ikke er medlem. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding:

Se IEHs kalender for neste dato for dette kurset og flere arrangementer.